– Israel gjennomfører «den endelige løsninga»

– Vi må forstå at de mener alvor når sier de skal utslette Gaza, at Vestbredden er neste, og at Al-Aqsa-moskeen skal rives, skriver den prisbelønte journalisten Chris Hedges.

Til tross for at over 10 000 palestinere, blant dem over 4 000 barn, til nå er drept i Israels hemningsløse bombing av sivile mål på Gaza, vekker det fortsatt reaksjoner i Norge å beskrive Israel som en Nazi-stat, slik det blir beskrevet i denne artikkelen her på FORs nettside. Chris Hedges, som tidligere i femten år var byråsjef i Midtøstenkontoret til New York Times, og som var med i teamet som vant Pulitzer-prisen i 2002, nøler derimot ikke med å påpeke det samme.

– Det har alltid vært en strømning av jødisk fascisme innen det sionistiske prosjektet. Nå har denne strømninga tatt kontroll over den jødiske staten, skriver han.

Den storisraelske visjonen

I innlegget beskriver Hedges visjonen for den sittende israelske regjeringa slik:

Målet er et «rent» Israel, renset for palestinsk forurensning. Gaza skal bli en folketom ødemark. Palestinerne i Gaza vil enten bli drept eller tvunget inn i flyktningleire på andre siden av grensa i Eygpt. Messiansk renselse vil finne sted I det palestinerne blir drevet ut. Jødiske ekstremister ber om riving av al-Aqsamoskeen, den tredje viktigste helligdommen for muslimer. […] Moskeen skal erstattes med et «tredje» jødisk tempel, en handling som vil sette fyr på hele den muslimske verden. Vestbredden, som de omtaler som Judea og Samaria, vil bli formelt annektert av Israel.

Den israelske regjeringskoalisjonen

Den israelske regjeringa som satt fram til 7. oktober, var en koalisjonsregjering mellom Benjamin Netanjahus tradisjonelle høyreparti Likud, de to religiøs-konservative partiene Shas og Forente Torah-Jødedom, og tre høyreekstreme partier. Noam er først og fremst ultrakonservativt, fokusert på kampen mot LGBTQI-rettigheter, mens de to andre Det religiøse sionistpartiet og Otzma Yehudit (Jødisk Makt) av engelsk Wikipedia beskrevet som anti-arabiske og tilhengere av «Jewish supremacy». Fra 13 oktober gikk også partiet Nasjonal Enhet, ledet av tidligere statsminister Benny Ganz, inn i regjeringa. Benny Ganz er på det personlige planet Benjamin Netanjahus politiske rival, men politisk, i forhold til politisk løsning overfor palestinerne, står Nasjonal Enhet for nøyaktig samme linje som Likud, som tilhengere av anneksjon av bosettingene og Jordandalen på den okkuperte Vestbredden, og dermed også som motstandere av noen tostatsløsning.

Israels valgkommisjon i 1988: «Nazi-lignende ideologi»

«Jødisk Makt» regner seg selv som et direkte etterfølgerparti til partiet Kach. Den israelske valgkommisjonen gikk i 1988 inn for å forby partiet, med den begrunnelsen at partiet sto for en «nazi-lignende ideologi».

Kach ble imidlertid først forbudt i 1994, etter at et av partiets medlemmer, Baruch Goldstein, gjennomførte en massakre på palestinere som ba i en moske i Hebron. Det at «Jødisk Makt»-leder Itamar Ben-Gvir, som selv var medlem av Kach i sin ungdom, fortsatt stiller seg fullt og helt bak Kachs folkemorderiske, «nazi-lignedende» ideologi, understrekes av det faktum at han har hatt et stort fotografi av Baruch Goldstein hengende i sin egen stue.

Israelsk minister: Bruk av atomvåpen mot Gaza en mulighet

Anslagsvis fire millioner jøder ble myrdet under Holocaust, og ingen bør derfor lettvint snakke om at faren for nytt Holocaust, eller som Chris Hedges gjør, referere til nazistenes egen betegnelse, «den endelige løsninga», uten at det er snakk om reell fare for at det blir begått en forbrytelse som både i intensjon og omfang er sammenlignbar.

Uttalelsen fra kulturarvsminister Amihau Eliahu gjør det imidlertid ikke vanskelig. I et radiointervju sa ministeren som også representerer «Jødisk Makt» at “atomvåpen kan være en måte å løse problemet på Gaza».

Bruk av atomvåpen mot Gaza innebærer altså å drepe 2,2 millioner palestinere i ett slag. Det innebærer i seg selv å drepe ganske nøyaktig dobbelt så mange som antallet som ble gasset i hjel av de tyske nazistene i Auschwitz.

Einstein og Arendt: Likuds forgjenger har «sterk likhet til fascisme og nazisme»

Etter Eliahus uttalelse, har flere medier meldt at statsminister Netanjahu har suspendert ham fra regjeringa. Det finnes imidlertid ingen konstitusjonell ordning i Israel som tillater en statsminister å suspendere en minister. En minister kan derimot bli sparket, men det har Netanjahu valgt å ikke gjøre. Å sparke ministeren fra «Jødisk Makt» fra regjeringa ville betydd at partiet hans også ville forlatt regjeringa, og det ville svekket Netanjahus posisjon overfor nasjonalforsamlinga Knesset, og gjort ham avhengig av støtte fra rivalen Benny Gantz og hans parti, som bare gikk inn i regjering som del av en felles front i kjølvannet av Hamasangrepet 7. oktober.

Det at partitaktiske betraktninger gjør at Israels statsminister velger å ta inn et parti som åpent står for en ideologi som Israels egen valgkommisjon i 1988 har beskrevet som «Nazi-lignende», og velger å opprettholde koalisjonen også etter at et medlem i regjeringa helt konkret og fysisk foreslår å gjennomføre et fullskalas Holocaust mot palestinerne på Gaza, forteller mye, også om ideologien til Likud og andre hovedstrømspartier i dagens Israel.

Likuds forgjenger var partiet Herut. Herut, partiet til tidligere statsminister Menachim Begin, hadde sitt utspring i den sionistiske terrororganisasjonen Irgun, som i tillegg til å gjennomføre bombeattentatet mot kontorene til den britiske administrasjonen på King David Hotell, også gjennomførte massakren på sivile palestinere i landsbyen Deir Yassin under krigen i 1948. Deir Yassin-massakren, som Begin, som leder av Irgun, lovte å «gjenta overalt», var hovedårsaken til at tre fjerdedeler av den palestinske befolkninga i det som fra 1949 ble anerkjent i FN som staten Israel, flyktet. Uten denne flukten, ville Israel ikke blitt en jødisk stat i den forstand at staten ville hatt et jødisk flertall. Derfor har Israel i alle år senere nektet alle som flyktet under krigen i 1948 å returnere.

Herut var imidlertid ikke tilfreds med å ha etablert en jødisk stat i de delene av Palestina som i 1949 ble anerkjent som Israel. Herut ønsket at den jødiske staten skulle dekke hele det tidligere britiske mandatområdet Palestina, inkludert Jerusalem og Vestbredden, som konsistent omtales som «Judea og Samaria» av denne, etter hvert dominerende, tendensen innen den sionistiske bevegelsen. Målet om en jødisk stat i hele Palestina, kan bare oppnås ved å drepe og/eller fordrive et flertall av palestinerne som i dag bor i Gaza og på Vestbredden.

Vi ser dermed at ideologien som statsminister Netanjahu og hans Likudparti bygger på, slett ikke står fjernt fra den, ifølge Israels egen valgkommisjon, «nazi-ligndende», ideologien til koalisjonspartneren «Jødisk Makt».Blant de som tidlig så dette, var de jødiske intellektuelle Albert Einstein, Hannah Arendt og Sidney Cook. I et brev i New York Times i 1948, beskriver de Herut som «et parti som i sin organisasjon, metoder, politisk filosofi og sosiale appell, er svært nær nazistiske og fascistiske partier».

Faktisk.no sprer israelsk desinformasjon

Ved blant annet å gjengi et fabrikkert israelsk lydopptak som ekte bevis, bidrar Faktisk.no til å skape en falsk uklarhet rundt hva som skjedde da Israel bombet al-Ahli-sykehuset på Gaza tirsdag kveld. «Israel mener å ha bevis for at det er grupperingen Palestinian Islamic Jihad (PIJ) som står bak, og har publisert et lydopptak av det Israel sier er en samtale mellom Hamas-ledere som bekrefter at skadene skyldes en mislykket oppskyting fra gruppa.»  Slik starter Faktisk.no artikkelen som utgir seg å være en objektiv oppsummering av fakta rundt hva som skjedde da al-Ahli-sykehuset på Gaza. 

Hamasfolk som ikke kan ordentlig arabisk? 

Det Faktisk-artikkelen unnlater å nevne, er at ingen av de to i lydopptaket snakker bra nok arabisk til å ha kunnet ha arabisk som morsmål. Dette bekreftes av de uavhengige ekspertene som britiske Channel 4 ba vurdere lydopptaket, etter at en rekke arabisktalende kommentatorer, blant andre «Syrian girl», hadde kommentert dette sarkastisk i sosiale medier. 

Hadde bevisene for at lydopptaket er fabrikkert blitt presentert for leserne, hadde ikke bare ett av bevisene for at det ikke var Israel som sto bak blitt borte. Et slikt bevis innebærer ikke bare en feiltolkning av en gitt hendelse, det kaster også lys over Israels motiver. En stat som aktivt fabrikkerer falske beviser som legges ut for verdenspressen, har åpenbart ikke edle hensikter, og har åpenbart noe å skjule. Fabrikkeringen er dermed i seg selv et sterkt bevis for Israels skyld. Samtidig undermineres også troverdigheten til de øvrige bevisene Israel har lagt fram.

Inkompetanse eller politisk manipulasjon?   

Det er grunn til å stille spørsmål ved om Faktisk.no-journalistene virkelig ikke har kjent til bevisene for at lydopptaket er falsifisert da de skrev artikkelen, gitt at den ble produsert flere timer etter at Channel 4 og andre hadde påpekt dette. I beste fall vitner det om lav journalistisk kompetanse i redaksjonen, men like sannsynlig er det en bevisst utelatelse.

Faktisk.no-artikkelen har en form som utgir seg for å være nøytral og objektiv, men også i den øvrige bevispresentasjonen er i realiteten tendensiøst proisraelsk. I analysen av hva bilder av rakettnedslaget på sykehusområdet viser og ikke viser, gjengis en rekke eksperter, men den eneste som uttaler seg kategorisk er oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen,Trygve Johannes Smidtsom «mener det kan utelukkes at skadene etter eksplosjonen skyldes et israelsk flyangrep».

Det artikkelen også utelater, er en analyse av i hvilken grad de fysiske bevisene stemmer overens med den israelske fortellinga om hvor den angivelige raketten fra Islamsk Jihad skal ha kommet fra. Det har derimot Channel 4 gjort, og de konkluderer med at fortellingen om at Islamsk Jihad skjøt en rakett fra kirkegården bak sykehuset, er fysisk uforenlig med bildebevisene.

Israels motiv for å bombe sykehuset

Det Faktisk.no-artikkelen også utelater, er andre bevis knyttet til omstendighetene rundt angrepet. Rett nok nevnes det som del av bakgrunninformasjonen tidlig i artikkelen at «Sykehuset er ett av 22 sykehus nord i Gaza som ifølge WHO har fått beskjed fra Israel om å evakuere». Dette er ikke bare viktig for å kunne bekrefte at det var Israel som sto bak bombeangrepet. Det er også helt sentralt i vurderinga av om bombinga skjedde ved et uhell, mens målet i utgangspunktet var noe annet, eller om det var med hensikt at sykehuset ble bombet. Det at det var med hensikt, vil være helt sentralt for aktor i en framtidig krigsforbrytertiltale mot Israels politiske og militære ledere. 

Faktisk.no-artikkelen nevner ikke at Israel også tidligere i denne krigsoperasjonen har bombet sykehus, i tillegg til FN-skoler og andre sivile bygninger, og nevner ikke at Israel har krevd at alle de 1,1 millioner sivile i Nord-Gaza forlater området. Motivet for dette, er åpenbart at Israel da vil kunne smadre alt og alle som er igjen, for deretter relativt lett å kunne okkupere ruinene. Det målet blir det derimot vanskelig å nå dersom de sivile kan søke trygghet på sykehusområder og andre sivile installasjoner som ut fra Genevekonvensjonene er off-limit som bombemål.

Netanyahu-rådgiver hyllet bombeangrepet

Det at mange i Israel ser det å bombe et palestinsk sykehus som helt legitimt, kom til uttrykk kort tid etter bombeangrepet i en tweet fra Hananya Naftali, som er rådgiver for statsminister Benjamin Netanyahu, og en yndet taler og intervjuobjekt blant norske Israelvenner. Før de voldsomme reaksjonene i Midtøsten skapte behov for en alternativ fortelling, gikk Naftali freidig ut og påsto at sykehuset var blitt bombet av Israel fordi det var en Hamasbase der. Selv om Naftali i ettertid har søkt å bortforklare tweeten som raskt ble slettet ved at han bare forholdt seg til mediemeldinger, stemmer ikke dette. Ingen medier meldte på det tidspunktet at Hamas hadde hatt noen base på sykehusområdet. Selv om alle, inkludert Naftali selv, er enige om at denne tweeten ikke beskriver det som skjedde, er den likevel relevant i en helhetlig bevisvurdering. Ved siden av det fabrikkerte lydopptaket illustrerer det hvordan folk i og nær Netanyahus administrasjon ikke engang forsøker seg på å forholde seg til sannheten. En analyseartikkel som ikke gjør en slik kildekritisk vurdering, er verken balansert eller objektiv.   

Israel – a Nazi state? 

November 2, 2023 

The Nazis attempted to exterminate the Jews during the Second World War. But can we say that Nazi ideology characterises the state that defines itself as Jewish? 

In the following text, I will first explain the characteristics of Nazism as a mindset and political action program, and then discuss to what extent we can find this mindset and political action in Israel today. 

Nazism – a racist, genocidal ideology 

The term Nazism, short for National Socialism, was invented by Adolf Hitler after he took control of, and renamed, the German Workers’ Party (DAP), which was founded in 1920, the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP). Any description of Nazism as an ideology must therefore be based on the fact that it must cover the program Hitler developed. Academic descriptions of Nazism, however, tend to be more time and place specific than is politically meaningful. 

In SNL.no’s article on Nazism, the main features are described as «an aggressive, race-based nationalism, an extreme anti-Semitism and a distrust of democratic forms of government.» «Extreme» is not precise enough to describe Hitler’s anti-Semitism. The singular uniqueness of Hitler’s thinking is that he openly formulates a genocidal intention. The Jews were not only to be kept down and in place, they were to be exterminated. 

Anti-Semitism is a form of racism aimed at Jews, but must the genocidal intent be aimed at Jews for us to be able to talk about Nazism? In that case, it means that if a country were to start sending children belonging to another minority group to gas chambers, we could not define the policy as Nazi, since the extermination policy would have been aimed at another ethnic group. It would not be Nazi even if it were possibly the Roma people, the other ethnic the group that Hitler sent to the gas chambers, and who were selected as targets for extermination again. Do we then have to invent a new political term to denote such an ideology? I don’t see that it is expedient. 

Although we can say that the Norwegian Labor Party in the 1930s was a classic social democratic party, we cannot limit social democracy as an ideology narrowly to what was, and was not, the Labor Party’s policy in Norway at that time. Correspondingly, in order to understand Nazism as an ideology, we must go beyond the concrete program of Hitler’s party so that it is at least theoretically possible that other parties and movements, in other countries and at other times, can also be described as Nazi . 

If we go to Hitler himself, to Mein Kampf, he describes his basic perspective, which he calls “folkish» in general terms: 

The 'folkish' view recognizes the importance of mankind in its racially innate elements. In principle, it […] also favors the fundamental aristocratic thought of nature and believes in the validity of this law down to the last individual. It sees not only the different values ​​of the races, but also the different values ​​of individual man (Mein Kampf p. 580) 

Central to Nazism’s mindset is the link between extreme nationalism and racism to a social Darwinist unity, where the world is understood as a struggle for survival between different peoples. The state is the tool of one people against others. In this battle it is win or lose, where the weak deserve to be exterminated, simply because they are weak. And this way of thinking applies to all ethnic groups. Hitler was keen to advance the cause of the Germans, and other related «Aryan» groups, because he himself belonged, or rather, perceived that he belonged, to this «race». For Hitler, it was also quite natural to expect that other ethnic groups would fight for their group with the same ruthless and unrestrained means. 

Jews who pay tribute to Hitler or genocide 

Hitler [..] was the most correct person there ever was, and was correct in every word he said… he was just on the wrong side. 

The quote originates from Rabbi Giora Redler, and is referenced in an article in the Times of Israel from 2019. When we read more about what the rabbi has said, it is hard not to see that the ideology he stands for is completely consistent with what Hitler promoted, the only difference being that he sees the Jews as the master race while Hitler saw the «Aryans»: 

Yes, we're racists. We believe in racism... There are races in the world and people have genetic traits, and that requires us to try to help them [..] The Jews are a more successful race. [..] The gentiles will want to be our slaves. Being a slave to a Jew is the best. They're glad to be slaves, they want to be slaves," he told a class in one of the video clips. "Instead of just walking the streets and being stupid and violent and harming each other, once they're slaves, their lives can begin to take shape. 

While some Israeli Jews imagine a state where Jews exploit Palestinians and other ethnic groups as slaves, there are several who openly agitate to eradicate the Palestinians from Palestine, by killing and/or expelling them. This ideology had a partisan political expression in the Kach party, which won one seat in the Knesset in the 1984 elections. However, the party was banned in Israel as a racist and pro-terrorist party, after a party member, Baruch Goldstein, put this idea into action. In 1994, Goldstein shot and killed 29 Palestinians while they were reading prayer in a mosque in Hebron, before he himself was beaten to death by others from the mosque who survived. 

Apartheid – not Nazism – until now 

Redler, and Goldstein and the Kach party, tell us that Nazi ideology can certainly exist among Jews, just as it can among other people groups. But at the same time, the fact that Kach was banned after Goldstein’s massacre also tells us that such thinking has not been dominant, or at least not government policy, in Israel. 

Nazism is an extreme version of ethno-nationalist thought, while the form of Zionism that has dominated Israel until now is a more moderate variety, which is, however, also fundamentally racist. The closest parallel to the policy Israel has pursued has been the apartheid regime in South Africa. 

As long as the apartheid regime ruled South Africa, Israel and South Africa were close allies. The cooperation was practical and military, but also underpinned by a common ideology. According to the Jewish-South African anti-apartheid activist, and former minister in Nelson Mandela’s government, Ronnie Kasrils, the first person to describe Israel as an apartheid state was none other than the architect of apartheid in South Africa, former Prime Minister Hendrik Verwoerd. 

The apartheid system in South Africa ensured white control of the state by defining the black majority as foreigners. Instead of getting civil rights in the country they were born and raised in, the apartheid regime created independent “Bantustans” in resource-poor areas, where few if any white settlers lived. 

Depending on which ethnic group they belonged to, the blacks were defined as citizens of their respective Bantustan. The blacks were still needed as labor on white farms, in industry and mining and service industries in the cities, so most were allowed to stay, but were then defined as foreign workers, who could at any time risk being deported to their homeland. 

At the same time, other non-white groups, primarily the so-called «coloureds», descendants of mixed marriages between white settlers and African groups, and descendants of Asian, especially Indian, immigrants to South Africa during the British colonial rule, received citizenship rights in South Africa, with their own representation in the national assembly. This did not threaten the political and economic dominance of the whites. 

Israel was similarly established as a Jewish state after the 1948 war, when three quarters of the Palestinian population were displaced. Central to the expulsion was the massacre in the village of Deir Yassin, carried out by the Zionist terrorist group Irgun, which was founded by Menachim Begin. After the massacre, Begin stated: 

Tell the soldiers: you have made history in Israel with your attack and your conquest. Continue thus until victory. As in Deir Yassin, so everywhere, we will attack and smite the enemy. God, God, Thou hast chosen us for conquest. 

Begin later became prime minister, for the Likud party, the same party that Prime Minister Benjamin Netanyahu leads today. As a result of the flight after Deir Yassin and other massacres, the territory which in 1949 was recognized by the United Nations as the State of Israel gained a Jewish majority. The majority of Palestinians who fled, primarily to Gaza and the West Bank which until 1967 were controlled by Egypt and Jordan, were never allowed to return, other than as migrant workers, similar to the blacks in South Africa. The minority of Palestinians who, for various reasons, had not fled, however, were given civil rights in Israel, similar to coloreds and Asians in South Africa during apartheid, but did not receive full rights corresponding to the Jewish citizens. Among the rights Palestinian-Israeli citizens do not have is the right to family reunification. If an Israeli Palestinian marries a Palestinian from the families that were displaced to Gaza or the West Bank, the two cannot move together in Israel. 

This has continued even after Israel took control of the rest of historic Palestine; The West Bank with Jerusalem, and Gaza, after the 1967 war. The Palestinians there have not been given civil rights in Israel, but have lived under Israeli occupation or, in the case of Gaza since 2006, blockade. 

Israeli radicalisation after the assassination of Rabin 

The fact that the majority, but not all, of the Palestinians were expelled from what is recognised under international law as Israel, but not from the whole of historical Palestine as such, while the Palestinians have mainly been allowed to retain cultural and religious rights, including access to Islam’s third holiest site, the al-Aqsa Mosque in Jerusalem, means that the apartheid parallel has been precise and comprehensive, while drawing a parallel between Israel and Nazi Germany, or claiming that Israel is imbued with Nazi ideology, has been a gross exaggeration. 

In the early 1990s, there was also optimism about the prospect of the Palestinians gaining a state of their own based on the parts of historic Palestine that remain after subtracting what was recognised by the United Nations as the State of Israel in 1949. This included Gaza and the entire West Bank, including Jerusalem, and would, even if it covered only a quarter of historical Palestine, be a state formation with an economic and resource-based basis for independence, quite unlike the South African Bantustans. In 1995, however, the Prime Minister of Israel who had signed the Oslo Accords, Yitzhak Rabin, was shot and killed by the Jewish right-wing extremist Yigal Amir

The basis for the murder was resistance in the Israeli right against the implications of the Oslo Accords, which were that the Israeli settlements in the occupied West Bank, which violate international law, must be dismantled, and that the illegal annexation of Jerusalem must be repealed to make way for a Palestinian state. Although Amir is still in prison, the murder gained political influence when Likud and Benjamin Netanyahu won the 1996 election, in opposition to the Oslo Accords. 

The fact that the Likud government from 1996 chose to halt the implementation of the Oslo Agreement, and instead renew and strengthen the illegal settlement activities in the West Bank, was not met with any form of sanctions from the Western states that had facilitated the Oslo Agreement, sent the message to Israeli voters that it is completely up to them to decide if they want to give something to the Palestinians or not. In either case, the support from the West is unconditional. The result has been a steady turn to the right in election after election. The centre-left parties have become completely marginalised, while various Israeli right-wing parties have competed to outdo each other in promises to settlers and others who want to take over more and more Palestinian land. 

In 2012, the party Otzma Yehudit – Jewish Power – was established. The party has progressed with the ideology of the previously banned Kach Party. The party was first represented with one representative in the Knesset after the 2021 election, but with the 2022 election, the party, which can be described as a distinctly Zionist variant of Nazism, gained more support, and received six seats in the Knesset. After that, the party also became a member of the government, with party leader Itamar Ben-Gvir, in the role of national security minister. 

Ben-Gvir has done nothing to hide his genocidal intentions. An expression of this is that he has a portrait of the mass murderer Baruch Goldstein in his living room. 

«Al-Aqsa storm» 

The Hamas attack from Gaza into Israel on 7 October was called Al-Aqsa storm by the organisation itself. The title refers to repeated violations of the Al-Aqsa shrine committed by Ben-Gvir and his followers. Given that Ben-Gvir has been security minister from 2022, the Israeli state, which previously also protected the sanctuary from right-wing Jewish invaders, has on the contrary supported the invasion. Ben-Gvir has again not been unclear in his intentions. «This place is important to us and we have to return to it and prove our sovereignty,” stated Ben-Gvir, who thus made it clear that Israel now has no intention to safeguard the agreements that the country has had with Jordan so far regarding safeguarding the sanctuary. 

For Hamas, it was clear that maintaining the status quo was not an option because Israel had no intention of doing so. Without the desperate but advanced and militarily successful attack on October 7, Israel would have steered towards the takeover and destruction of al-Aqsa, further expansion of the settlements, annexation of the Jordan Valley and, in sum, the total destruction of the Palestinian nation. 

Yes, Israel has become a Nazi state! 

The presence of a party in the Israeli government whose political program is explicitly to break all existing agreements, expel Palestinians, and take over their religious sanctuaries in Jerusalem, means that the apartheid parallel is no longer applicable. Since 2022, the Israeli government is far more right-wing than any apartheid government in South Africa. 

Although the party that can be characterised as openly Nazi on the ideological level has only been a minority party in the Israeli government since 2022, we must remember that the same was the case with Hitler’s first government from January 1933. It was a coalition government where the Nazi government members were in the minority. 

It was the open and direct provocations by the Nazis in the Israeli government that triggered the Hamas attack on 7 October, but at the same time this attack has acted as a catalyst to further radicalise Israeli public opinion. The political goal of expelling all Palestinians from historical Palestine, which was once a marginal position among Jews who simultaneously expressed admiration for Hitler, and a party banned as racist and terrorist, has now become mainstream. 

Although spokespeople for the Israeli government to Western media maintain the rhetoric that Israel tries to avoid civilian casualties in the war against Hamas in Gaza, there are no indications that Israel is actually doing this. On the contrary, Israel’s Defense Minister, Yoav Gallant, sent a message at the start of the war that the population of Gaza would from now on be cut off from not only electricity and fuel, but also food and water. 

The population of the northern part of Gaza has been ordered to evacuate, but the justification that they should evacuate for their own safety is not credible. Leaked documents show that Israel’s government is now working for a «solution» which involves the displacement of the entire population of Gaza into the Sinai desert in Egypt. 

Social media in Israel is overflowing with hate speech, including videos that caricature Palestinian facial features, reminiscent of Nazi caricatures of Jews, while making fun of the Palestinians who cry because they have lost their houses and have no food or water. 

What the Israeli government is carrying out is a genocidal program, perpetrated with genocidal methods, based on an ideology which, if not directly inspired by Hitler, is entirely parallel. Israel has not initiated gas chambers for the Palestinians, but neither did it happen in Hitler’s Germany until well into the Second World War. Hitler’s goal in the first place was to expel the Jews from Europe, and where they eventually went after that was less important to him. It was when this goal proved unfeasible that the gas chambers became an alternative. 

The hatred and dehumanisation that the Palestinians are subjected to in Israel today is completely parallel to the rhetoric of hatred that the Jews were subjected to in the run-up to the Holocaust. The expansive and unrestrained policies of the Israeli government, which run counter to international law both in terms of territorial expansion on Palestinian soil and, uniquely compared to Hitler’s Germany, into religious sanctuaries, similarly have the potential to trigger a world war. 

One should not compare types of war prematurely, and although it has been wrong in the past to categorise Israel as a Nazi state, it is no longer so. We must cry wolf, when the wolf is here. And we must speak out about the fact that Israel has now become a Nazi state, because that is what Israel has become. 

Will Israel use chemical weapons? 

Israel’s president claims to have evidence that Hamas possesses chemical weapons, but who has the greatest motive to use them? 

In an interview with Sky News on 22.10, Israeli President Yitzhak Herzog claims that Israel has found, on a killed or captured Hamas fighter, IS and al-Qaeda manuals about how to produce chemical weapons. The question then is, what could have been the motive for stating this publicly? 

Israels president Yitzhak Herzog

Hamas lacks motive 

Could it be true that Hamas has or is trying to acquire such weapons? Probably not. This is not because Hamas generally complies with the Geneva Conventions (the group obviously does not), but simply because Hamas does not want to benefit from it. Poison gas is most effective precisely for driving an enemy out of closed buildings and underground systems — which is not where the Israeli enemy will initially be. In addition, Hamas does not have the necessary sympathy of the world press to mitigate such use.

«New holocaust» 

An alternative theory is that Israel itself plans to use chemical weapons, but blame it on Hamas. Linking Hamas to poison gas could have a rhetorical effect for Israel by reinforcing the parallels between Hamas and the Nazis. Gassed Jewish hostages will undoubtedly have a tremendous symbolic effect. 

However, using poison gas as a false flag PSYOP to demonise Hamas is hardly a sufficient motive for Israel to actually do this. Hamas is already so demonised in the West, through the actions the organisation has actually carried out, that reinforcing the image of the group as the new Nazis will have limited significance. 

Neutralises death trap 

If Israel chooses to use gas, the main motive will almost certainly be that it is an effective military weapon in the battle arena Israel finds itself. Hamas has an extensive tunnel system in Gaza which all military experts believe to be a death trap for Israeli soldiers with a ground invasion. But that is if Israel limits itself to the use of conventional weapons. By dropping sarin gas or another deadly chemical agent into the tunnels, Israel will quickly neutralise a large number of Hamas fighters, and could even enter safely wearing gas masks. The problem for Israel with this is, firstly, that the use of poison gas will also kill hostages and other civilians in the tunnels, and secondly, that the use of poison gas, regardless of the circumstances, is considered one of the most serious of war crimes. 

«Conspiracy theory» 

Should it be revealed that Israel itself used poison gas, the PR disaster would be total, and far exceed the military gain. Therefore, it would be necessary to construct a story where it appears plausible that Hamas was behind it. Preparing public opinion for the possibility of a scenario where Hamas uses chemical weapons will probably make this job easier. One could also imagine the opposite, that leaking such information would make more people suspect what Israel itself might be planning. However, given the media climate that prevails in the West, the risk of this is low. This and any other articles that cast a critical spotlight on whether Israel itself might want to use chemical weapons will effectively be neutralised in the mainstream media as «conspiracy theory», which decent journalists cannot be seen to engage with.