Signaturskjema og løpeseddel

Vi trenger 5000 underskrifter for å registrere oss som parti. Hjelp oss ved å laste ned signaturskjemaet og løpeseddel under. Ta kontakt for å sende utfylte skjema tilbake til oss.

Løpeseddel er for tiden under arbeid og kommer snart.