Sist avholdte Arrangementer

Palestina-demonstrasjon

Youngstorget Youngstorget, Oslo

Denne lørdagen, 11.05, arrangeres  det en stor Palestina-demonstrasjon ved Youngstorget - og FOR er tilsluttet og tilstede! Vi benytter anledningen til å samle underskrifter - 5000 signaturer innen September! Vi trenger både folk til dette og til å dele ut FOR sine løpesedler og som er viktig for å få folk til å underskrive. Vi

Temakveld om Palestina: Hvordan kan folkemordet stanses og Palestina gis en fremtid?

Baba Bar Hausmannsgate, Oslo

FOR har som formål å jobbe for å fremme fred og rettferdighet. Vi har enkelte prinsipper for hvilke politiske kurs vi vil føre, men har ennå ikke utarbeidet et arbeidsprogram. Vi er nå i gang med å finne ut av hvilke tanker som befinner seg i det norske samfunnet, samt hvilke organisasjoner og nettverk vi

Demonstrasjonstog: Stopp Folkemordet i Gaza

Grønlands Torg Grønland Torg, Oslo

FOR har tilsluttet seg Palestinakomiteen (Oslo) sin demonstrasjon på Grønlands Torg førstkommende lørdag, 06.04. kl. 15:00. https://www.facebook.com/events/1403808627169405 Det har nå gått 6 måneder med pågående folkemord - og Norge er en aktiv deltager. Møt opp og marker din avsky. Om du ikke er i Oslo så kan du prøve å finne en demonstrasjon der hvor du bo.