– Støtte til Israel gjør deg juridisk medskyldig

Det konservative britiske parlamentsmedlemmet Crispin Blunt tror ikke kollegene hans er klar over hvilken rettslig risiko de utsetter seg for ved å uttale støtte til Israel.

undefined


Ved å kreve at 1,1 millioner mennesker nord i Gaza skal forlate hjemmene sine, ved hemningsløs bombing av sivile hjem, skoler og sykehus, begår Israel udiskutabelt grove krigsforbrytelser.

– At det skjer i etterkant av et angrep fra den palestinske motstandsgruppa Hamas som udiskutabelt også var krigsforbrytersk er irrelevant. Israel er en stat og er forpliktet til å følge krigens folkerett under alle omstendigheter, sier det britiske parlamentsmedlemmet Crispin Blunt i et intervju til CNN 21. oktober.

Medvirkning gjør deg like skyldig

Blunt, som representerer det samme konservative partiet som statsminister Rishi Sunak, understreker samtidig at det ikke bare de israelske lederne som må regne med å bli straffeforfulgt for krigsforbrytelser i kjølvannet av den krigsforbryterske krigen som foregår mot folket på Gaza. Politiske ledere i USA, Storbritannia og andre vestlige land som gir uforbeholden støtte til Israel på tross av de forbrytelsene som blir begått, blir ikke bare politisk og moralsk, men også rettslig sett medskyldige. Dette klargjorde Blunt i intervju med Sky News 14.10.

«Hvis du vet at en part har til hensikt å begå en krigsforbrytelse – og tvangsforflytning av hele befolkninger er et entydig brudd på et av grunnprinsippene som styrer folkeretten og forplikter alle stater på dette området – da gjør du deg selv til medvirkende. Og slik folkeretten har utviklet seg på dette området, innebærer det å være medvirkende at du anses som like skyldig som parten som utfører forbrytelsen.»

Advarer norske politikere

Styreleder i FOR, Marielle Leraand, har tidligere uttalt det samme som Blunt. Hun understreker at Blunts advarsel til sine britiske kolleger i høy grad også kan rettes mot politikere i Norge som gir verbal støtte til Israel mens staten begår krigsforbrytelser.

– Det kommer et ETTERSPILL etter dette, og kommer Fred og Rettferdighet (FOR) inn på Stortinget høsten 2025 vil vi gjøre alt vi kan for å bringe disse krigsforbryterne inn og dømt for de forbrytelsene de nå begår, lover Leraand.

Spansk minister: Tiltal Netanyahu for krigsforbrytelser!

Spanias sosialminister ber sin regjering ta initiativ til å bringe Israels statsminister Benjamin Netanyahu inn for ICC for krigsforbrytelser.

undefined

– Vi ber vår partner om at vi som Spanias regjering bringer Netanyahu inn for ICC for krigsforbrytelser, skriver Ione Belerra på X. Belerra som er sosialminister og representerer venstrepartiet Podemos, utdyper i en videomelding at hun mener dom domstolen må undersøke om Netanyahu er i ferd med å gjennomføre et planlagt folkemord på Gaza.

Støtter kravet

Styreleder i FOR, Marielle Leraand, støtter kravet fra den spanske ministeren fullt ut.

– Det siste – i en rekke av bombing av sivile mål i Gaza – er nattens bombing av folk som har tatt oppfordringa fra Israels forsvarsminister Yoav Gallant om å flykte sørover, skriver hun på Facebook.

Leraand viser til at 71 mennesker er meldt drept så langt etter israelske luftangrep natt til tirsdag, mange av dem kvinner og barn. De tyngste bombardementene fant sted i 3 områder Sør i Gaza: Khan Younis, Rafah og Deir el-Balah.

  • – Først ber altså Netanyahu de som bor nord i Gaza å flykte sørover. Men når de endelig er framme, blir de bomba likevel.

Etterspill for norske myndigheter

Leraand understreker at ansvaret for at disse krigsforbrytelsene finner sted, ikke bare ligger på Netanyahu og den israelske regjeringa, men også på USA, Norge og andre vestlige land som støtter Israel tross Israels gjentatte og pågående krigsforbrytelser. Hun krever at Norge umiddelbart kutter handel med Israel og sørger for at det delvis statseide Nammos fabrikk i USA ikke fortsetter å selge ammunisjon til Israel.

Kan være et bilde av 1 person og tekst

  • – De som nå tror at de skal slippe unna med denne typen krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, tar feil.

  • – Det kommer et ETTERSPILL etter dette, og kommer Fred og Rettferdighet (FOR) inn på Stortinget høsten 2025 vil vi gjøre alt vi kan for å bringe disse krigsforbryterne inn og dømt for de forbrytelsene de nå begår, lover Marielle Leraand.

Faktisk.no sprer israelsk desinformasjon

Ved blant annet å gjengi et fabrikkert israelsk lydopptak som ekte bevis, bidrar Faktisk.no til å skape en falsk uklarhet rundt hva som skjedde da Israel bombet al-Ahli-sykehuset på Gaza tirsdag kveld. «Israel mener å ha bevis for at det er grupperingen Palestinian Islamic Jihad (PIJ) som står bak, og har publisert et lydopptak av det Israel sier er en samtale mellom Hamas-ledere som bekrefter at skadene skyldes en mislykket oppskyting fra gruppa.»  Slik starter Faktisk.no artikkelen som utgir seg å være en objektiv oppsummering av fakta rundt hva som skjedde da al-Ahli-sykehuset på Gaza. 

Hamasfolk som ikke kan ordentlig arabisk? 

Det Faktisk-artikkelen unnlater å nevne, er at ingen av de to i lydopptaket snakker bra nok arabisk til å ha kunnet ha arabisk som morsmål. Dette bekreftes av de uavhengige ekspertene som britiske Channel 4 ba vurdere lydopptaket, etter at en rekke arabisktalende kommentatorer, blant andre «Syrian girl», hadde kommentert dette sarkastisk i sosiale medier. 

Hadde bevisene for at lydopptaket er fabrikkert blitt presentert for leserne, hadde ikke bare ett av bevisene for at det ikke var Israel som sto bak blitt borte. Et slikt bevis innebærer ikke bare en feiltolkning av en gitt hendelse, det kaster også lys over Israels motiver. En stat som aktivt fabrikkerer falske beviser som legges ut for verdenspressen, har åpenbart ikke edle hensikter, og har åpenbart noe å skjule. Fabrikkeringen er dermed i seg selv et sterkt bevis for Israels skyld. Samtidig undermineres også troverdigheten til de øvrige bevisene Israel har lagt fram.

Inkompetanse eller politisk manipulasjon?   

Det er grunn til å stille spørsmål ved om Faktisk.no-journalistene virkelig ikke har kjent til bevisene for at lydopptaket er falsifisert da de skrev artikkelen, gitt at den ble produsert flere timer etter at Channel 4 og andre hadde påpekt dette. I beste fall vitner det om lav journalistisk kompetanse i redaksjonen, men like sannsynlig er det en bevisst utelatelse.

Faktisk.no-artikkelen har en form som utgir seg for å være nøytral og objektiv, men også i den øvrige bevispresentasjonen er i realiteten tendensiøst proisraelsk. I analysen av hva bilder av rakettnedslaget på sykehusområdet viser og ikke viser, gjengis en rekke eksperter, men den eneste som uttaler seg kategorisk er oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen,Trygve Johannes Smidtsom «mener det kan utelukkes at skadene etter eksplosjonen skyldes et israelsk flyangrep».

Det artikkelen også utelater, er en analyse av i hvilken grad de fysiske bevisene stemmer overens med den israelske fortellinga om hvor den angivelige raketten fra Islamsk Jihad skal ha kommet fra. Det har derimot Channel 4 gjort, og de konkluderer med at fortellingen om at Islamsk Jihad skjøt en rakett fra kirkegården bak sykehuset, er fysisk uforenlig med bildebevisene.

Israels motiv for å bombe sykehuset

Det Faktisk.no-artikkelen også utelater, er andre bevis knyttet til omstendighetene rundt angrepet. Rett nok nevnes det som del av bakgrunninformasjonen tidlig i artikkelen at «Sykehuset er ett av 22 sykehus nord i Gaza som ifølge WHO har fått beskjed fra Israel om å evakuere». Dette er ikke bare viktig for å kunne bekrefte at det var Israel som sto bak bombeangrepet. Det er også helt sentralt i vurderinga av om bombinga skjedde ved et uhell, mens målet i utgangspunktet var noe annet, eller om det var med hensikt at sykehuset ble bombet. Det at det var med hensikt, vil være helt sentralt for aktor i en framtidig krigsforbrytertiltale mot Israels politiske og militære ledere. 

Faktisk.no-artikkelen nevner ikke at Israel også tidligere i denne krigsoperasjonen har bombet sykehus, i tillegg til FN-skoler og andre sivile bygninger, og nevner ikke at Israel har krevd at alle de 1,1 millioner sivile i Nord-Gaza forlater området. Motivet for dette, er åpenbart at Israel da vil kunne smadre alt og alle som er igjen, for deretter relativt lett å kunne okkupere ruinene. Det målet blir det derimot vanskelig å nå dersom de sivile kan søke trygghet på sykehusområder og andre sivile installasjoner som ut fra Genevekonvensjonene er off-limit som bombemål.

Netanyahu-rådgiver hyllet bombeangrepet

Det at mange i Israel ser det å bombe et palestinsk sykehus som helt legitimt, kom til uttrykk kort tid etter bombeangrepet i en tweet fra Hananya Naftali, som er rådgiver for statsminister Benjamin Netanyahu, og en yndet taler og intervjuobjekt blant norske Israelvenner. Før de voldsomme reaksjonene i Midtøsten skapte behov for en alternativ fortelling, gikk Naftali freidig ut og påsto at sykehuset var blitt bombet av Israel fordi det var en Hamasbase der. Selv om Naftali i ettertid har søkt å bortforklare tweeten som raskt ble slettet ved at han bare forholdt seg til mediemeldinger, stemmer ikke dette. Ingen medier meldte på det tidspunktet at Hamas hadde hatt noen base på sykehusområdet. Selv om alle, inkludert Naftali selv, er enige om at denne tweeten ikke beskriver det som skjedde, er den likevel relevant i en helhetlig bevisvurdering. Ved siden av det fabrikkerte lydopptaket illustrerer det hvordan folk i og nær Netanyahus administrasjon ikke engang forsøker seg på å forholde seg til sannheten. En analyseartikkel som ikke gjør en slik kildekritisk vurdering, er verken balansert eller objektiv.   

Norge blir medskyldig i folkemord!

– Det Israel nå varsler er et FOLKEMORD. Norske politikere som nå ikke gjør ALT i deres makt for å stanse Israel, er medskyldige, uttaler Marielle Leraand.

Bakgrunnen for at styrelederen i Fred og rettferdighet (FOR) mener det er grunn til å beskrive det Israel varsler som folkemord, er en videomelding fra Israels forsvarminister Yoav Gallant, hvor han ordrett følgende uttaler følgende:

«Jeg har gitt ordre om en fullstendig beleiring av Gaza. Ikke noe elektrisitet, ikke noe mat, ikke noe drivstoff, ikke noe vann. Alt er stengt. Vi slåss mot menneskelige dyr, og vi oppfører oss deretter.»

Leraand framhever at norske politikere som nå ikke vil benytte alle mulige virkemidler for å stanse Israel, også være medansvarlige.

  • – Der bor det 1,5 millioner barn som – om ikke lenge – vil TØRSTE i hjel. De er sperra inne i dette tettpakka fengselet uten mulighet til å flykte, for alle utfluktsveier er STENGT.

  • – Men hva sier vår statsminister Jonas Gahr Støre? Han viser «forståelse» for det Israel gjør og retter INGEN protest, understreker hun.

Punkt 7 i den foreløpige politiske plattformen til Fred og rettferdighet lyder som følger:

«VI krever at Israel opphever apartheid og gir alle like rettigheter. FOR støtter kampanjen for boikott, deinvestering og sanksjoner mot Israel inntil de illegale anneksjonene oppheves og apartheidsystemet avvikles fullt ut.»

Faktisk.no spreads Israeli disinformation

By, among other things, accepting a fabricated Israeli audio recording as real evidence, Faktisk.no contributes to creating a false lack of clarity around what happened when Israel bombed the al-Ahli hospital in Gaza on Tuesday evening. 

Map detail of Northern Gaza

«Israel says it has proof that the group Palestinian Islamic Jihad (PIJ) is behind it, and has published an audio recording of what Israel says is a conversation between Hamas leaders who confirm that the damage is due to a failed launch from the group.» This is how the Faktisk.no article begins, which purports to be an objective summary of the facts surrounding what happened at the al-Ahli hospital in Gaza. 

Hamas members who don’t speak proper Arabic? 

What the Faktisk article fails to mention is that neither of the two in the audio recording speak Arabic well enough to have had Arabic as their mother tongue. This is confirmed by the independent experts that Britain’s Channel 4 asked to assess the audio recording, after a number of Arabic-speaking commentators, including «Syrian girl», made sarcastic comments about this in social media.

Had the evidence that the audio recording is fake been presented to the readers, it is not just one piece of evidence in Israel’s favour that would have disappeared. Such evidence not only involves a misinterpretation of a given event, it also sheds light on Israel’s motives. A state that actively fabricates false evidence and then releases it to the world press, clearly does not have noble intentions, and clearly has something to hide. The fabrication is thus in itself strong evidence of Israel’s guilt. At the same time, the credibility of the other evidence Israel has presented is also undermined. 

Incompetence or political manipulation? 

There is reason to question whether the Faktisk.no journalists actually did not know the evidence that the audio recording is falsified when they wrote the article, given that it was published several hours after Channel 4 and others had pointed this out. At best, it reveals low journalistic competence in the editorial staff, but it is just as likely a deliberate omission. 

The Faktisk.no article has a form that is ostensibly neutral and objective, but this and the rest of the evidence presentation is in reality tendentially pro-Israel. In the analysis of what images of the rocket impact on the hospital area show and do not show, a number of experts are cited, but the only one who speaks categorically is Lieutenant Colonel and researcher at the Norwegian Military Academy, Trygve Johannes Smidt, who «believes that it can be ruled out that the damage after the explosion is due to an Israeli air strike ». 

What the article also omits is an analysis of the extent to which the physical evidence agrees with the Israeli narrative about where the alleged rocket from Islamic Jihad is supposed to have come from. Channel 4 has done such an analysis, however, and they conclude that the narrative that Islamic Jihad fired a rocket from the cemetery behind the hospital is physically incompatible with the photographic evidence. 

Israel’s motive for bombing the hospital 

The Faktisk.no article also leaves out other evidence related to the circumstances surrounding the attack. As part of the background information presented at the beginning of the article, it is indeed mentioned that «The hospital is one of 22 hospitals in the north of Gaza which, according to the WHO, have been told by Israel to evacuate». This is not only important to be able to confirm that Israel was behind the bombing. It is also central to the assessment of whether the bombing occurred by accident, if the target was initially something else, or whether the hospital was deliberately bombed. The fact that it was intentional will be central to the prosecutor in a future war crimes indictment against Israel’s political and military leaders. 

The Faktisk.no article does not mention that Israel bombed hospitals previously in this war operation, in addition to UN schools and other civilian buildings, and does not mention that Israel has demanded that all the 1.1 million civilians in northern Gaza leave the area . The motive for this is obviously that Israel will then be able to smash everything and everyone that is left, and then be able to occupy the ruins relatively easily. This goal will be difficult to achieve, however, if civilians can seek safety in hospital areas and other civilian installations which, according to the Geneva Conventions, are off-limits as bomb targets. 

Netanyahu adviser praised the bombing 

The fact that many in Israel see bombing a Palestinian hospital as completely legitimate was expressed shortly after the bombing in a tweet from Hananya Naftali, who is an adviser to Prime Minister Benjamin Netanyahu, and a favourite speaker and interviewee among Norwegian friends of Israel. Before the violent reactions in the Middle East created the need for an alternative narrative, Naftali came out boldly and claimed that the hospital had been bombed by Israel because there was a Hamas base there. 

Naftali subsequently sought to explain away the tweet, which was quickly deleted, by saying that he was only referring to media reports. But this is not true. No media reported at the time that Hamas had any base in the hospital area. Although everyone, including Naftali himself, agrees that this tweet does not describe what happened, it is nevertheless relevant in an overall evidence assessment. Alongside the fabricated audio recording, it illustrates how people in and close to Netanyahu’s administration do not even attempt to deal with the truth. An analysis that does not make such a critical assessment of sources is neither balanced nor objective. 

Netanyahu's aid's tweet admitting Israeli Air Force bombed Gaza hospital.

Support for Israel makes you legally complicit 

Conservative UK MP Crispin Blunt fears his colleagues are unaware of the legal risk they take by voicing support for Israel. 

British Tory MP Crispin Blunt

By demanding that 1.1 million people in the north of Gaza leave their homes, and by relentlessly bombing civilian homes, schools and hospitals, Israel is inarguably committing gross war crimes. 

“That it happens after an attack by the Palestinian resistance group Hamas, which was indisputably also a war crime, is irrelevant. Israel is a state and is obliged to follow the international law of war under all circumstances”, says British MP Crispin Blunt in an October 21 CNN interview. 

Complicity makes you equally guilty 

Blunt, who represents the same conservative party as Prime Minister Rishi Sunak, emphasises as well that it is not only the Israeli leaders who must expect to be prosecuted for war crimes in the wake of the criminal war that is taking place against the people of Gaza. Political leaders in the United States, Great Britain and other Western countries who give unreserved support to Israel, despite the crimes being committed, become not only politically and morally, but also legally complicit. Blunt clarified this in an interview with Sky News on October 14. 

«If you know that a party intends to commit a war crime – and the forced displacement of an entire population is a clear violation of one of the basic principles that govern international law and binds all states in this area, then you make yourself an accomplice. And as international law has developed in this area, being an accessory means that you are considered as guilty as the party who commits the crime,” Blunt explained. 

Warns Norwegian politicians 

Chairwoman of FOR, Marielle Leraand, has previously stated the same as Blunt. She emphasises that Blunt’s warning to his British colleagues can also be directed to Norwegian politicians who give verbal support to Israel while the state commits war crimes. 

“There will be CONSEQUENCES after this, and if Peace and Justice (FOR) enters the Storting in autumn 2025, we will do everything we can to indict these war criminals and convict them of the crimes they are now committing, Leraand promises. 

Israel – a Nazi state? 

November 2, 2023 

The Nazis attempted to exterminate the Jews during the Second World War. But can we say that Nazi ideology characterises the state that defines itself as Jewish? 

In the following text, I will first explain the characteristics of Nazism as a mindset and political action program, and then discuss to what extent we can find this mindset and political action in Israel today. 

Nazism – a racist, genocidal ideology 

The term Nazism, short for National Socialism, was invented by Adolf Hitler after he took control of, and renamed, the German Workers’ Party (DAP), which was founded in 1920, the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP). Any description of Nazism as an ideology must therefore be based on the fact that it must cover the program Hitler developed. Academic descriptions of Nazism, however, tend to be more time and place specific than is politically meaningful. 

In SNL.no’s article on Nazism, the main features are described as «an aggressive, race-based nationalism, an extreme anti-Semitism and a distrust of democratic forms of government.» «Extreme» is not precise enough to describe Hitler’s anti-Semitism. The singular uniqueness of Hitler’s thinking is that he openly formulates a genocidal intention. The Jews were not only to be kept down and in place, they were to be exterminated. 

Anti-Semitism is a form of racism aimed at Jews, but must the genocidal intent be aimed at Jews for us to be able to talk about Nazism? In that case, it means that if a country were to start sending children belonging to another minority group to gas chambers, we could not define the policy as Nazi, since the extermination policy would have been aimed at another ethnic group. It would not be Nazi even if it were possibly the Roma people, the other ethnic the group that Hitler sent to the gas chambers, and who were selected as targets for extermination again. Do we then have to invent a new political term to denote such an ideology? I don’t see that it is expedient. 

Although we can say that the Norwegian Labor Party in the 1930s was a classic social democratic party, we cannot limit social democracy as an ideology narrowly to what was, and was not, the Labor Party’s policy in Norway at that time. Correspondingly, in order to understand Nazism as an ideology, we must go beyond the concrete program of Hitler’s party so that it is at least theoretically possible that other parties and movements, in other countries and at other times, can also be described as Nazi . 

If we go to Hitler himself, to Mein Kampf, he describes his basic perspective, which he calls “folkish» in general terms: 

The 'folkish' view recognizes the importance of mankind in its racially innate elements. In principle, it […] also favors the fundamental aristocratic thought of nature and believes in the validity of this law down to the last individual. It sees not only the different values ​​of the races, but also the different values ​​of individual man (Mein Kampf p. 580) 

Central to Nazism’s mindset is the link between extreme nationalism and racism to a social Darwinist unity, where the world is understood as a struggle for survival between different peoples. The state is the tool of one people against others. In this battle it is win or lose, where the weak deserve to be exterminated, simply because they are weak. And this way of thinking applies to all ethnic groups. Hitler was keen to advance the cause of the Germans, and other related «Aryan» groups, because he himself belonged, or rather, perceived that he belonged, to this «race». For Hitler, it was also quite natural to expect that other ethnic groups would fight for their group with the same ruthless and unrestrained means. 

Jews who pay tribute to Hitler or genocide 

Hitler [..] was the most correct person there ever was, and was correct in every word he said… he was just on the wrong side. 

The quote originates from Rabbi Giora Redler, and is referenced in an article in the Times of Israel from 2019. When we read more about what the rabbi has said, it is hard not to see that the ideology he stands for is completely consistent with what Hitler promoted, the only difference being that he sees the Jews as the master race while Hitler saw the «Aryans»: 

Yes, we're racists. We believe in racism... There are races in the world and people have genetic traits, and that requires us to try to help them [..] The Jews are a more successful race. [..] The gentiles will want to be our slaves. Being a slave to a Jew is the best. They're glad to be slaves, they want to be slaves," he told a class in one of the video clips. "Instead of just walking the streets and being stupid and violent and harming each other, once they're slaves, their lives can begin to take shape. 

While some Israeli Jews imagine a state where Jews exploit Palestinians and other ethnic groups as slaves, there are several who openly agitate to eradicate the Palestinians from Palestine, by killing and/or expelling them. This ideology had a partisan political expression in the Kach party, which won one seat in the Knesset in the 1984 elections. However, the party was banned in Israel as a racist and pro-terrorist party, after a party member, Baruch Goldstein, put this idea into action. In 1994, Goldstein shot and killed 29 Palestinians while they were reading prayer in a mosque in Hebron, before he himself was beaten to death by others from the mosque who survived. 

Apartheid – not Nazism – until now 

Redler, and Goldstein and the Kach party, tell us that Nazi ideology can certainly exist among Jews, just as it can among other people groups. But at the same time, the fact that Kach was banned after Goldstein’s massacre also tells us that such thinking has not been dominant, or at least not government policy, in Israel. 

Nazism is an extreme version of ethno-nationalist thought, while the form of Zionism that has dominated Israel until now is a more moderate variety, which is, however, also fundamentally racist. The closest parallel to the policy Israel has pursued has been the apartheid regime in South Africa. 

As long as the apartheid regime ruled South Africa, Israel and South Africa were close allies. The cooperation was practical and military, but also underpinned by a common ideology. According to the Jewish-South African anti-apartheid activist, and former minister in Nelson Mandela’s government, Ronnie Kasrils, the first person to describe Israel as an apartheid state was none other than the architect of apartheid in South Africa, former Prime Minister Hendrik Verwoerd. 

The apartheid system in South Africa ensured white control of the state by defining the black majority as foreigners. Instead of getting civil rights in the country they were born and raised in, the apartheid regime created independent “Bantustans” in resource-poor areas, where few if any white settlers lived. 

Depending on which ethnic group they belonged to, the blacks were defined as citizens of their respective Bantustan. The blacks were still needed as labor on white farms, in industry and mining and service industries in the cities, so most were allowed to stay, but were then defined as foreign workers, who could at any time risk being deported to their homeland. 

At the same time, other non-white groups, primarily the so-called «coloureds», descendants of mixed marriages between white settlers and African groups, and descendants of Asian, especially Indian, immigrants to South Africa during the British colonial rule, received citizenship rights in South Africa, with their own representation in the national assembly. This did not threaten the political and economic dominance of the whites. 

Israel was similarly established as a Jewish state after the 1948 war, when three quarters of the Palestinian population were displaced. Central to the expulsion was the massacre in the village of Deir Yassin, carried out by the Zionist terrorist group Irgun, which was founded by Menachim Begin. After the massacre, Begin stated: 

Tell the soldiers: you have made history in Israel with your attack and your conquest. Continue thus until victory. As in Deir Yassin, so everywhere, we will attack and smite the enemy. God, God, Thou hast chosen us for conquest. 

Begin later became prime minister, for the Likud party, the same party that Prime Minister Benjamin Netanyahu leads today. As a result of the flight after Deir Yassin and other massacres, the territory which in 1949 was recognized by the United Nations as the State of Israel gained a Jewish majority. The majority of Palestinians who fled, primarily to Gaza and the West Bank which until 1967 were controlled by Egypt and Jordan, were never allowed to return, other than as migrant workers, similar to the blacks in South Africa. The minority of Palestinians who, for various reasons, had not fled, however, were given civil rights in Israel, similar to coloreds and Asians in South Africa during apartheid, but did not receive full rights corresponding to the Jewish citizens. Among the rights Palestinian-Israeli citizens do not have is the right to family reunification. If an Israeli Palestinian marries a Palestinian from the families that were displaced to Gaza or the West Bank, the two cannot move together in Israel. 

This has continued even after Israel took control of the rest of historic Palestine; The West Bank with Jerusalem, and Gaza, after the 1967 war. The Palestinians there have not been given civil rights in Israel, but have lived under Israeli occupation or, in the case of Gaza since 2006, blockade. 

Israeli radicalisation after the assassination of Rabin 

The fact that the majority, but not all, of the Palestinians were expelled from what is recognised under international law as Israel, but not from the whole of historical Palestine as such, while the Palestinians have mainly been allowed to retain cultural and religious rights, including access to Islam’s third holiest site, the al-Aqsa Mosque in Jerusalem, means that the apartheid parallel has been precise and comprehensive, while drawing a parallel between Israel and Nazi Germany, or claiming that Israel is imbued with Nazi ideology, has been a gross exaggeration. 

In the early 1990s, there was also optimism about the prospect of the Palestinians gaining a state of their own based on the parts of historic Palestine that remain after subtracting what was recognised by the United Nations as the State of Israel in 1949. This included Gaza and the entire West Bank, including Jerusalem, and would, even if it covered only a quarter of historical Palestine, be a state formation with an economic and resource-based basis for independence, quite unlike the South African Bantustans. In 1995, however, the Prime Minister of Israel who had signed the Oslo Accords, Yitzhak Rabin, was shot and killed by the Jewish right-wing extremist Yigal Amir

The basis for the murder was resistance in the Israeli right against the implications of the Oslo Accords, which were that the Israeli settlements in the occupied West Bank, which violate international law, must be dismantled, and that the illegal annexation of Jerusalem must be repealed to make way for a Palestinian state. Although Amir is still in prison, the murder gained political influence when Likud and Benjamin Netanyahu won the 1996 election, in opposition to the Oslo Accords. 

The fact that the Likud government from 1996 chose to halt the implementation of the Oslo Agreement, and instead renew and strengthen the illegal settlement activities in the West Bank, was not met with any form of sanctions from the Western states that had facilitated the Oslo Agreement, sent the message to Israeli voters that it is completely up to them to decide if they want to give something to the Palestinians or not. In either case, the support from the West is unconditional. The result has been a steady turn to the right in election after election. The centre-left parties have become completely marginalised, while various Israeli right-wing parties have competed to outdo each other in promises to settlers and others who want to take over more and more Palestinian land. 

In 2012, the party Otzma Yehudit – Jewish Power – was established. The party has progressed with the ideology of the previously banned Kach Party. The party was first represented with one representative in the Knesset after the 2021 election, but with the 2022 election, the party, which can be described as a distinctly Zionist variant of Nazism, gained more support, and received six seats in the Knesset. After that, the party also became a member of the government, with party leader Itamar Ben-Gvir, in the role of national security minister. 

Ben-Gvir has done nothing to hide his genocidal intentions. An expression of this is that he has a portrait of the mass murderer Baruch Goldstein in his living room. 

«Al-Aqsa storm» 

The Hamas attack from Gaza into Israel on 7 October was called Al-Aqsa storm by the organisation itself. The title refers to repeated violations of the Al-Aqsa shrine committed by Ben-Gvir and his followers. Given that Ben-Gvir has been security minister from 2022, the Israeli state, which previously also protected the sanctuary from right-wing Jewish invaders, has on the contrary supported the invasion. Ben-Gvir has again not been unclear in his intentions. «This place is important to us and we have to return to it and prove our sovereignty,” stated Ben-Gvir, who thus made it clear that Israel now has no intention to safeguard the agreements that the country has had with Jordan so far regarding safeguarding the sanctuary. 

For Hamas, it was clear that maintaining the status quo was not an option because Israel had no intention of doing so. Without the desperate but advanced and militarily successful attack on October 7, Israel would have steered towards the takeover and destruction of al-Aqsa, further expansion of the settlements, annexation of the Jordan Valley and, in sum, the total destruction of the Palestinian nation. 

Yes, Israel has become a Nazi state! 

The presence of a party in the Israeli government whose political program is explicitly to break all existing agreements, expel Palestinians, and take over their religious sanctuaries in Jerusalem, means that the apartheid parallel is no longer applicable. Since 2022, the Israeli government is far more right-wing than any apartheid government in South Africa. 

Although the party that can be characterised as openly Nazi on the ideological level has only been a minority party in the Israeli government since 2022, we must remember that the same was the case with Hitler’s first government from January 1933. It was a coalition government where the Nazi government members were in the minority. 

It was the open and direct provocations by the Nazis in the Israeli government that triggered the Hamas attack on 7 October, but at the same time this attack has acted as a catalyst to further radicalise Israeli public opinion. The political goal of expelling all Palestinians from historical Palestine, which was once a marginal position among Jews who simultaneously expressed admiration for Hitler, and a party banned as racist and terrorist, has now become mainstream. 

Although spokespeople for the Israeli government to Western media maintain the rhetoric that Israel tries to avoid civilian casualties in the war against Hamas in Gaza, there are no indications that Israel is actually doing this. On the contrary, Israel’s Defense Minister, Yoav Gallant, sent a message at the start of the war that the population of Gaza would from now on be cut off from not only electricity and fuel, but also food and water. 

The population of the northern part of Gaza has been ordered to evacuate, but the justification that they should evacuate for their own safety is not credible. Leaked documents show that Israel’s government is now working for a «solution» which involves the displacement of the entire population of Gaza into the Sinai desert in Egypt. 

Social media in Israel is overflowing with hate speech, including videos that caricature Palestinian facial features, reminiscent of Nazi caricatures of Jews, while making fun of the Palestinians who cry because they have lost their houses and have no food or water. 

What the Israeli government is carrying out is a genocidal program, perpetrated with genocidal methods, based on an ideology which, if not directly inspired by Hitler, is entirely parallel. Israel has not initiated gas chambers for the Palestinians, but neither did it happen in Hitler’s Germany until well into the Second World War. Hitler’s goal in the first place was to expel the Jews from Europe, and where they eventually went after that was less important to him. It was when this goal proved unfeasible that the gas chambers became an alternative. 

The hatred and dehumanisation that the Palestinians are subjected to in Israel today is completely parallel to the rhetoric of hatred that the Jews were subjected to in the run-up to the Holocaust. The expansive and unrestrained policies of the Israeli government, which run counter to international law both in terms of territorial expansion on Palestinian soil and, uniquely compared to Hitler’s Germany, into religious sanctuaries, similarly have the potential to trigger a world war. 

One should not compare types of war prematurely, and although it has been wrong in the past to categorise Israel as a Nazi state, it is no longer so. We must cry wolf, when the wolf is here. And we must speak out about the fact that Israel has now become a Nazi state, because that is what Israel has become. 

Spanish minister: Indict Netanyahu for war crimes! 

Spain’s social affairs minister asks his government to take the initiative to bring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu before the ICC for war crimes. 

Spanish Social Minister, Ione Belerra

“We ask our partner that we, the Spanish government, bring Netanyahu before the ICC for war crimes,” writes Ione Belerra on X. Belerra, who is Minister of Social Affairs and represents the left-wing party Podemos, elaborates in a video message that she believes the court must investigate whether Netanyahu is in the process with carrying out a planned genocide in Gaza. 

Supports the demand 

Chairwoman of FOR, Marielle Leraand, fully supports the Spanish minister’s demand. 

“The latest – in a series of bombings of civilian targets in Gaza – was tonight’s bombing of people who had taken the call from Israel’s Defense Minister Yoav Gallant to flee south,” she writes on Facebook

Leraand points out that so far 71 people have been reported killed after Israeli airstrikes on Tuesday night, many of them women and children. The heaviest bombardments took place in three areas in the South of Gaza: Khan Younis, Rafah and Deir el-Balah. 

“First, Netanyahu asks those who live in the north of Gaza to flee to the south. But when they finally arrive, they are still bombed.”

Consequences for the Norwegian authorities 

Leraand emphasises that the responsibility for these war crimes taking place lies not only with Netanyahu and the Israeli government, but also with the United States, Norway and other Western countries that support Israel despite Israel’s repeated and continuing war crimes. She demands that Norway immediately cut trade with Israel and ensure that the partially state-owned Nammo factory in the USA does not continue to sell ammunition to Israel. 

Marielle Leraand, Chairperson Peace and Justice Association, Norway

“Those who now think that they will get away with these type of war crimes and crimes against humanity are wrong. 

“There will be consequences for this, and if Peace and Justice (FOR) enters the Storting in autumn 2025, we will do everything we can to indict these war criminals and convict them of the crimes they are now committing”, promises Marielle Leraand. 

“Someone who actually supports us!” 

FOR activists quickly ran out of leaflets with the slogan «No to arms to Ukraine!» during a demonstration against Israel’s war on Gaza. 

On Wednesday 18 and Friday 20 October, the Palestine Committee organised a demonstration in front of the Ministry of Foreign Affairs in protest against Norway’s passivity in the face of Israel’s genocidal attack on the Palestinians in Gaza. Later in the evening on Friday, a group of activists with origins in several Muslim religious communities in Oslo organised a new and even better attended commemoration. Activists from Peace and Justice (FOR) participated in all three marches with leaflets. 

FOR's icon

The vast majority of those who took part in the demonstrations accepted the FOR leaflets with interest, but when the last and largest demonstration started, there were few leaflets left. To ensure that only those most interested would receive the remaining leaflets, the activists stopped handing out to everyone, but instead went around shouting the message «Are you interested in information about a new party that says NO to arms to Ukraine?” This immediately led to more people coming up and wanting leaflets. Some young men wanted to help hand out the few leaflets that were left, and that was the end of it. 

Opposite message from Rødt and SV 

Former Rødt leader Bjørnar Moxnes, who held an appeal at the Palestine Committee’s first demonstration on Wednesday, came with a completely different message. Moxnes made a point that Rødt, who supports Norwegian arms deliveries to Ukraine, demands that Norway must not only react when it is an enemy of the West that violates international law. “We must also demand that Norway protests when it is one of our allies that attacks and occupies, as Israel does in Palestine”, said Moxnes, to muted applause. 

SV leader Kirsti Bergstø also held an appeal at the demonstration, and expressed support for the demands from the Palestine Committee that Norway recognize the state of Palestine, ratify the UN convention against apartheid and introduce a boycott against goods produced in countries that violate international law settlements on occupied Palestinian land. Bergstø did not mention the Ukraine war in her appeal. 

No parliamentary parties on the Palestinians’ side 

Although both Red and SV give full support to the Palestine Committee’s demands, it was clear from the reception the FOR activists received with their leaflets that many Palestinians and other demonstrators with a background from the Middle East and other Muslim countries still do not perceive that some of the current parliamentary parties are on their side. Even though Rødt and SV express support for the Palestinian cause, it is Ukraine they want to give weapons to, not the Palestinian resistance. 

«Listen guys, here are some Norwegians who actually support us!» 

Many therefore enthusiastically expressed their agreement with the message the FOR activists brought:

The other parties are hypocrites. Although Israel has occupied and illegally annexed Palestinian land for decades, it says the conflict must be resolved through negotiations, while Russia must be driven out of Ukraine by force. Russia has broken international law, but Israel’s violation of international law, which is not only about annexing land, but also about expelling the original population from there, is much more serious. 

And

We also do not believe arms deliveries to the Palestinian resistance struggle as a solution, but if we are to be able to get a fair peace solution, Israel must be pressured through an international boycott. So when Norway is going to boycott a country for violating international law, we must start with Israel, not Russia. 

BDS Freedom, Justice, Equality

«Listen guys, here are some Norwegians who actually support us!» said one of the many young demonstrators at the last and largest of the demonstrations on Friday night. 

Arms to Ukraine supportS US hegemony – And gives Israel cover 

The experience of the deep injustice that lies in the West’s differential treatment of Israel’s and Russia’s violations of international law is one reason why so many of the Palestinian demonstrators expressed strong support for the slogan «No to arms to Ukraine» . However, the arms deliveries to Ukraine also affect the Palestinians a more direct way. 

Israel would never be able to carry out a genocidal war against the Palestinians in Gaza without full backing from the United States. This is made clear by the fact that the US has sent two aircraft carriers to the Eastern Mediterranean to deter Muslim states in the region from entering the conflict on the Palestinian side. The fact that the US has the ability to do this is related to the fact that the country is still the dominant superpower in the world militarily, and that the goal of maintaining this hegemony is what the war in Ukraine is generally about. 

The background for Russia’s invasion is NATO’s plans to incorporate Ukraine into NATO. NATO has carried out several wars of aggression and occupations contrary to international law after 1999, and expansion into Ukraine is perceived by Russia as an existential threat. The fact that NATO, despite many warnings about the danger of a major war, has pushed for further expansion is that expansion of NATO eastward is a prerequisite for maintaining the US’s role as the dominant superpower in the world. 

After political and military defeats in Iraq and Afghanistan, many countries have begun to orient themselves away from the United States. The fact that China has also become a more important trade and investment partner for many countries has significantly contributed to this realignment. 

Ukrainian NATO membership is a prerequisite for securing NATO control over the Black Sea, which in turn is a prerequisite for securing connections to possible future NATO members in Georgia and Azerbaijan, which in turn is the bridge to the Caspian Sea. Achieving influence over the resource-rich states in the Caspian region has been a strategic objective for the US since the Silk Road Strategy Act was passed in Congress in 1999. 

This connection, which many self-proclaimed Norwegian anti-imperialists refuse to understand, is self-evident to most Palestinians. And that explains why the slogan «No arms to Ukraine!» created so much excitement at a demonstration in support of Palestine. 

Will Israel use chemical weapons? 

Israel’s president claims to have evidence that Hamas possesses chemical weapons, but who has the greatest motive to use them? 

In an interview with Sky News on 22.10, Israeli President Yitzhak Herzog claims that Israel has found, on a killed or captured Hamas fighter, IS and al-Qaeda manuals about how to produce chemical weapons. The question then is, what could have been the motive for stating this publicly? 

Israels president Yitzhak Herzog

Hamas lacks motive 

Could it be true that Hamas has or is trying to acquire such weapons? Probably not. This is not because Hamas generally complies with the Geneva Conventions (the group obviously does not), but simply because Hamas does not want to benefit from it. Poison gas is most effective precisely for driving an enemy out of closed buildings and underground systems — which is not where the Israeli enemy will initially be. In addition, Hamas does not have the necessary sympathy of the world press to mitigate such use.

«New holocaust» 

An alternative theory is that Israel itself plans to use chemical weapons, but blame it on Hamas. Linking Hamas to poison gas could have a rhetorical effect for Israel by reinforcing the parallels between Hamas and the Nazis. Gassed Jewish hostages will undoubtedly have a tremendous symbolic effect. 

However, using poison gas as a false flag PSYOP to demonise Hamas is hardly a sufficient motive for Israel to actually do this. Hamas is already so demonised in the West, through the actions the organisation has actually carried out, that reinforcing the image of the group as the new Nazis will have limited significance. 

Neutralises death trap 

If Israel chooses to use gas, the main motive will almost certainly be that it is an effective military weapon in the battle arena Israel finds itself. Hamas has an extensive tunnel system in Gaza which all military experts believe to be a death trap for Israeli soldiers with a ground invasion. But that is if Israel limits itself to the use of conventional weapons. By dropping sarin gas or another deadly chemical agent into the tunnels, Israel will quickly neutralise a large number of Hamas fighters, and could even enter safely wearing gas masks. The problem for Israel with this is, firstly, that the use of poison gas will also kill hostages and other civilians in the tunnels, and secondly, that the use of poison gas, regardless of the circumstances, is considered one of the most serious of war crimes. 

«Conspiracy theory» 

Should it be revealed that Israel itself used poison gas, the PR disaster would be total, and far exceed the military gain. Therefore, it would be necessary to construct a story where it appears plausible that Hamas was behind it. Preparing public opinion for the possibility of a scenario where Hamas uses chemical weapons will probably make this job easier. One could also imagine the opposite, that leaking such information would make more people suspect what Israel itself might be planning. However, given the media climate that prevails in the West, the risk of this is low. This and any other articles that cast a critical spotlight on whether Israel itself might want to use chemical weapons will effectively be neutralised in the mainstream media as «conspiracy theory», which decent journalists cannot be seen to engage with.