Gratulasjonshilsen til George Galloway og WPGB  / Congratulations to George Galloway and WPGB

Kjære Mr. Galloway, parlamentsmedlem,
På vegne av alle medlemmene i Fred og Rettferdighet – Norge ønsker vi å gratulere deg med den overveldende seieren i suppleringsvalget i Rochdale.
Vi er oppmuntret og inspirert av velgerne som i deg og Workers Party GB så en reell mulighet til å bekjempe farene som våre europeiske ledere utgjør med sitt konstante budskap om innstramninger, krigshissing og frykt.
Vi ønsker dere stor suksess!

I solidaritet,

Medlemmer av styret
Fred og rettferdighet FOR – Norge
www.fredogrettferdighet.no

Text sent to Mr. Galloway:

Dear Mr. Galloway, M.P.,

On behalf of all the members of Fred og Rettferdighet – Norge, (Peace and Justice Party – Norway), we want to congratulate you on your resounding victory in the Rochdale by-election. 

We are heartened and inspired by the electorate who recognised in you and the Workers Party GB a real chance to combat the dangers that our European leaders pose with their constant message of austerity, warmongering, and fear.

We wish you great success!

In solidarity,

Members of the Board

Fred og rettferdighet FOR – Norge

www.fredogrettferdighet.no

Media i skyggen av krig / Media in the Shadow of War

54 % av norske ungdommer i Norge sa i fjor at de har liten tillit til media. Nyhetsmediene i USA, har hatt en kraftig «nedgang i offentlig tillit de siste årene» skriver amerikanske The Knight Foundation i en gallup i 2018. Å ikke ha tillit til TV og aviser er alvorlig. Men for USAs demokrati kan denne «tilliten [være] tapt for godt» legger de til. Gode medier og ett godt demokrati henger nøye sammen også hos oss.

Vi ser på dekning av krigene i Ukraina og Gaza og andre trusler (Står en krig med Kina for tur?) og på konsekvensene av forfølgelsen av Julian Assange og en svekket ytringsfrihet. Alt dette henger sammen. Og det aller viktigste: vi vil utforske hvordan vi kan helbrede den ødelagte tilliten til denne institusjonen som er så viktig for et sunt demokrati. 

Vi spør:

Hvorfor stoler vi ikke på media? Hva har skjedd og hva kan vi gjøre for å helbrede dagens mistillit til media og skape et grunnlag for tillit?

Velkommen til Oslo denne lørdagen 24. februar til «Media in the Shadow of War/Media i krigens skygge» på dagen to år etter Russlands invasjon av Ukraina og hundretusenvis av døde og sårede. En generasjon unge ukrainere og russere er gått tapt uten at krigen ser ut til å ta slutt. Vi er over fem måneder inn i et pågående, bestialsk, fullskala folkemord i Gaza og våre ledere er handlingslammede bortsett fra vestlige stormakter som har samlet seg for å svekke FNs humanitære innsats for desperate Gaza-beboere. Vi har hatt fem år med ulovlig fengsling av Julian Assange for avsløring av krigsforbrytelser og korrupsjon, og vi ser truende internasjonale kriser og spenninger på alle kontinenter. 

Disse vil delta:

Professor Jeffrey Sachs, økonom ved Columbia University i New York og mangeårig rådgiver for generalsekretærer i FN og ledere i mektige stater. Han vil tale om «Media in the Shadow of Wars: The collapse and required healing of media in our time. Ukraina, Gaza,threatening wars and the persecution of Julian Assange». Sachs har bakgrunn som rådgiver for Gorbatsjov, Medvedev, Jeltsin og Putin samt Ukrainas første president Leonid Kravchuk. Han blir ofte referert til som Tusenårsmålenes far. Sachs vil delta på zoom direkte fra Beijing.

Ghada Karmi, palestinsk lege, akademiker og forfatter, har vært aktiv for Palestina siden 1972. Hun tok sin doktorgrad ved University of London i historie med temaet arabisk medisin. Hun er stipendiat ved Royal Institute of International Affairs i London, gjesteprofessor ved London Metropolitan University og nestleder i Council for Arab-British Understanding. Hun ble drevet ut av hjemlandet Palestina i 1948. På besøk i sitt gamle hjem i Jerusalem skrev hun i sin bok Return: «Alt jeg kunne tenke på var de mange fremmede menneskene som hadde bodd i disse rommene etter oss, og hvordan hver enkelt slettet mer og mer av vår historie der.»

Mads Gilbert er en norsk lege og kirurg, et norsk ikon for humanisme i en livslang kamp for spesielt palestinere og Gazas befolkning, som daglig setter sitt liv i fare som så mange helse- og sosialarbeidere på Gazastripen. Han har nylig besøkt Midtøsten og kommer med ferske observasjoner fra dette undertrykte og urolige området. De siste månedene har han daglig blitt intervjuet av arabiske, indiske, egyptiske og afrikanske TV-kanaler og radiostasjoner, samt vestlige medier som BBC, CNN, Al Jazeera, Democracy Now, NBC, AlArabia. Av en eller annen merkelig grunn intervjues han sjelden på norske NRK. Mads vil snakke med oss direkte på nett fra en Gaza-konferanse i Ankara.

Craig Murray, tidligere britisk diplomat som mistet jobben som ambassadør i Usbekistan etter å ha avslørt tortur begått av den usbekiske Karimov-administrasjonen. Han har omfattende dekket saksgangen i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag lansert av Sør- Afrika om Israels pågående folkemord i Gaza. Han er en nær venn og fortrolig av Julian Assange og var observatør ved høringene i Old Bailey mot Assange. Han publiserer rikelig på Substack-hjemmesiden sin.

Mads Andenæs, professor i jus ved Universitetet i Oslo, har, hvis vi plukker fra et hav av internasjonale stillinger og utmerkelser, bakgrunn fra Cambridge og Oxford Universiteter; er tidligere medlem av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig internering, og engasjert i PEN-Norge i mange for å få slutt på den livstruende trakasseringen av Julian Assange og en økende trussel mot ytringsfriheten.

Yonatan Shapira er en israelsk pilot, en kaptein som flyr Black Hawk-helikoptre, som for 20 år siden ble en verdenskjent israelsk refusenik som mobiliserte hundrevis av israelske reservepiloter som nektet å tjene i den israelske forsvarsstyrken (IDF) som en protest mot Israels politikk overfor palestinere. Motstanden hans har kostet ham dyrt.

Dr. Deepa Govindarajan Driver er legal observer ved rettssakene mot Julian Assange ved Old Bailey i London og engasjert i ytringsfrihetsgruppen BRIDGE. Hun er økonom og fagforeningsforhandler i Storbritannia og skriver/redigerer for tiden en bok, støttet av Fritt Ord, med vitnemål fra og erfaringer gjort under rettssakene mot Julian Assange, og konsekvenser denne rettsaken kan ha for lovgiving og ytringsfrihet i Storbritannia og for resten av oss.

Professor Glenn Diesen, 44, har studert i Nederland, Russland og Australia. Til tross for sin unge alder er han uten tvil en av Norges mest kompetente og kunnskapsrike forskere på dagens Russland og russisk politikk. Podcasten hans er et uttrykk for hans dype engasjement for ytringsfrihet. Gjennom sin produktive publisering og sin populære podcast bringer han jevnlig til den offentlige debatten enestående og sårt tiltrengt informasjon, samt en gruppe internasjonale eksperter innen militær strategi og geopolitikk, det være seg om Israels krig mot Gaza, NATOs og Russlands engasjement i Ukraina, eller Julian Assange og ytringsfrihet.

Ögmundur Jonasson er en islandsk talsmann for menneskerettigheter og ytringsfrihet, tidligere islandsk statsråd og politiker, fagforeningsleder og korrespondent for islandsk statsradio. Initiativtaker til regelmessige åpne møter i Reykjavík om sosiale og politiske spørsmål.

Marielle Leraand, leder av det nyopprettede norske partiet Fred og Rettferdighet – FOR, har bakgrunn fra norsk politikk, sist som nestleder i partiet Rødt. Hun er for tiden involvert i motstand mot norsk våpensending til Ukraina, og støtte til palestinernes rettigheter, kvinners rettigheter og ytringsfrihet.

Arne Ruth, svensk medias Grand Old Man, er forfatter, kommentator og var sjefredaktør for Sveriges største avis Dagens Nyheter i 16 år. Han har ledet svenske PEN, den svenske Salman Rushdie-komiteen og Stig Dagerman-selskapet. Han var med å etablere det europeiske SetJulianFree.org og har de senere årene jobbet utrettelig med å informere om og adressere den svenske regjeringen og svensk rettsvesen for å få rettet opp deres uverdige behandling av ytringsfrihetsforkjemper Julian Assange.

Torgeir Salih Holgersen er sosialgeograf, og har vært med å etablere partiet Fred og Rettferdighet – FOR. Han arbeider som lærer i den videregående skolen og har vært medforfatter av en rekke lærerbøker i geografi og sosialfag. Han har også forfattet artikler om den geopolitiske bakgrunnen for forskjellige militære konflikter og folkemord.

Ola Tunander er forskningsprofessor emeritus ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO). Han tok sin doktorgrad i 1989, ledet PRIOs utenriks- og sikkerhetspolitiske program og har forelest over hele verden. Han har bidratt i offisielle utredninger og lanserte i sin tid begrepet «deep state». Tunander er forfatter og redaktør av 15 bøker i historie, geopolitikk og militærstrategi, inkludert bøker om psykologiske operasjoner (PSYOPS), etterretning og ubåtvirksomhet. Bøkene hans har vært på pensum ved Oxford University og US Naval War College. Han har nylig etablert Tenketanken Daidalos.

John Y. Jones, frilansjournalist og sekretær for SetJulianFree.org; arrangementet «En høring om Assange» med bl.a. FN-rapportør Nils Melzer og den norske advokaten Eva Joly; «En hyllest til Julian Assange» med bl.a. Julians far John Shipton og jazzmusikere; «Fokus på Assange og Guantanamo» med Jeremy Corbyn og Guantanamo-fange Mansoor Adayfi; «Korsfestelsen av Julian Assange» med Pulitzerprisvinnende journalist Chris Hedges, skuespiller Liv Ullmann og andre i en spesialtilpasset messe i Jakob Kulturkirke i Oslo. Se alt på Youtube, Setjulianfree.org og www.fredogrettferdighet.no.

Arrangementet ”Media in the Shadow of War”- er initiert av det nyopprettede norske partiet Fred- og rettferdighet – FOR; i samarbeid med den europeiske ytringsfrihetsgruppen Bridge; tenketanken Daidalos; Networkers SouthNorth; gruppen Nordic Set Julian Free og det norske Kvartalsmagasiner Ny Tid og Orientering

Kall det folkemord!

Shoaib Sultan og Peter Eisenstein

Det Israel utfører på Gaza fyller alle kriterier for å bli beskrevet som et folkemord. Vil vi stanse det, må vi si at det er folkemord vi ser. 

FNs Folkemordskonvensjon definerer folkemord som «handlinger som er begått for å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe». Når Israels handlinger på Gaza må defineres som folkemord, er det fordi de har til hensikt å ødelegge palestinerne som nasjonal gruppe, i første omgang ved å fjerne dem fra Gaza. 

Bombing av sivile

Den første av de folkemorderiske handlingene som beskrives i konvensjonen, er «å drepe medlemmer av gruppen». Israel har systematisk bombet boligområder, FN-skoler, sykehus, moskeer og kirker. Dette har Israel forsøkt å forsvare med at Hamas bruker sivile som menneskelige skjold, men det er ikke framlagt uavhengige rapporter om at Hamaskrigere har oppholdt seg ved de utallige sivile målene som er rammet. Sivile fungerer bare som skjold mot en fiende som unnlater å skyte når sivile er i veien, og det har Israel aldri gjort. Hamas har derfor lagt alle sine militære kommandosentre dypt under bakken. 

Bombingen av sivile mål har derfor ingen strategisk effekt, om vi legger til grunn at Israel bare sikter mot å drepe Hamaskrigere. Men det er det ingen grunn til. Israels president Isaac Herzog uttalte 13. oktober at “Det er en hel nasjon der som er ansvarlige. Retorikken om at de sivile ikke var involvert er absolutt ikke sann». 

Bevisst bruk av sult og epidemier

«Det blir ikke noe elektrisitet, ikke noe mat, ikke noe vann, ikke noe drivstoff. Alt vil bli stengt”, uttalte forsvarsminister Yoav Gallant for åpen mikrofon 9. oktober . Tydeligere enn dette er det ikke mulig å uttrykke en hensikt om «bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis», som er en annen av de folkemorderiske handlingene som beskrives i Folkemordkonvensjonen

FNs Matvareprogram beskriver nå en situasjon hvor ingen er trygge mot hungersnød og rundt en fjerdedel av befolkninga, 500 000 mennesker, allerede står i en katastrofal situasjon. Mangel på mat og rent vann, mangel på husly, sanitære forhold og medisinsk hjelp har også skapt det James Elder i FNs Barnefond beskriver som en «perfekt storm» for spredning av sykdommer*^. Det er allerede registrert en kraftig økning av smittsomme sykdommer som kan være dødelige, spesielt for små barn.

Alt tyder på at den tidligere lederen for Israels nasjonale Sikkerhetsråd, Giora Eiland, reelt snakket på vegne av regjeringen, da han uttalte at «alvorlige epidemier på den sørlige Gazastripen vil bringe seieren nærmere». Målet er trolig å gjøre situasjonen så ekstrem at Egypt ser seg nødt å slippe palestinerne på Gaza inn i Sinaiørkenen, i tråd planen fra det israelske etterretningsministeriet.

Barnesang om folkemord

Det å mobilisere egen befolkning for å støtte et folkemord er blant forutsetningene for at folkemord kan gjennomføres. Blant de mest groteske uttrykkene for dette er en musikkvideo, produsert av Rosenbaum Communications, hvor israelske barn synger om å gjennomføre folkemord med refrenget «Om et år, er det ingenting der, om et år, har vi utryddet alle», til bilder av israelske bomber som tilintetgjør boligblokker på Gaza. 

Den 29. desember 2023 anla Sør-Afrika sak mot Israel ved Den internasjonale domstolen for påståtte brudd på konvensjonen om forebygging av og straff for folkemord. Skulle saken føre til en delvis seier, vil det være mulig å reise tiltale mot propagandister som Rosenbaum Communications. Presedens for slike anklager kommer fra Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for Rwanda hvor tre av de dømte «var ikke generaler, militsledere eller politikere, men medieledere.». De ble funnet skyldig i offentlig oppfordring til folkemord og dømt til mellom 30 og 35 års fengsel.

Feighet har en pris

Norske politikere beskriver en katastrofal humanitær situasjon på Gaza og ber om våpenhvile. Når Israel kontant avviser dette, er fordømmelse av Israel likevel fraværende. Malaysia og Tyrkia støtter Sør-Afrikas folkemordanklage mot Israel i FN-domstolen, mens Norge ikke har sagt et ord om den kommende rettssaken. Ingen folkevalgte på Stortinget har heller våget å si at det Israel gjennomfører er folkemord. Vi tror ikke dette er fordi norske politikere ikke forstår hva som skjer, men fordi de ikke tør bruke ordet, fordi det forplikter. Folkemordskonvensjonen pålegger alle stater som har signert å sørge for å at folkemord blir forhindret, og fastslår at også medvirkning til folkemord er straffbart. Det å bidra til at Israel fortsetter å få tilgang til våpen og ammunisjon som brukes på Gaza, er utvilsomt medvirkning.

Det å si sannheten, at Israel driver folkemord, vil ha politiske og kanskje økonomiske kostnader for Norge. Men kan vi leve med de moralske kostnadene det er å se på at et folkemord skjer uten engang å erkjenne det? Vi sier nei.

Shoaib Sultan, muslimsk fredsaktivist og medlem i Miljøpartiet de Grønne

Peter Eisenstein, jødisk fredsaktivist og medlem i partiet Fred og rettferdighet

Fordøm angrepene mot Jemen!

Fred og rettferdighet krever at Norge fordømmer angrepene mot Jemen og umiddelbart trekker seg ut av den USA-ledete «Operation Prosperity Guardian» i Rødehavet. Inntil dette skjer, må alle norske skip holde seg borte fra Rødehavet. 

Bakgrunnen for angrepet, er at Jemens myndigheter har erklært at skip som seiler til og fra israelske havner  ikke har anledning til å passere Jemens territorialfarvann ved innseilingen til Rødehavet så lenge Israel gjennomfører folkemord på Gaza. Med dette har Jemen tatt ansvar for oppfølging av FNs folkemordskonvensjon. Denne pålegger alle signaturstater å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord. Angrepet mot Jemen er dermed ikke bare en illegal aggresjonshandling mot Jemen. Det innebærer også en ytterligere opptrapping av USA og Storbritannias aktive medvirkning til Israels folkemord på Gaza.

«Operation Prosperity Guardian» som ble opprettet av USA i desember, er en illegitim «koalisjon av villige» av samme type som den USA bygde i forkant av angrepet på Irak i 2003. Om Norge fortsetter å delta i koalisjonen etter at de ledende medlemmene har gjennomført angrep på Jemen, blir Norge som stat også trukket inn som krigførende part mot Jemen. 

Jemen har legitim rett til å gå til motangrep mot skip tilhørende stater som har angrepet landet. Om Norge ikke umiddelbart trekker seg ut av «Operation Prosperity Guardian», settes sjøfolk på norskregistrerte og norskeide skip som seiler i området i umiddelbar livsfare. Norske skipsredere må forholde seg til dette ved å holde skipene langt unna Jemens farvann. Forsøk på å seile inn i Rødehavet slik situasjonen er, vil være en kriminelt uansvarlig handling. 

– Isoler USA!

Marielle Leraand, Chairperson Peace and Justice Association, Norway

Fred og rettferdighet ser motstand mot våpen til Ukraina og vilje til å stanse Israels folkemord på Gaza som to sider av samme sak.

Det at støtte fra USA er tilstrekkelig til at Israel kan ture fram, henger sammen med USAs globale hegemoni. FOR-leder Marielle Leraand beskriver sammenhengen i en post på Facebook:

– USA blokkerer for at Israel kan stanses

Israel er eneste land i verden som i vårt århundre har fått lov til å stenge inne 2.3 millioner mennesker i en eneste stor konsentrasjonsleir, uten tilgang til strøm, vann og mat, og som sakte men sikkert vil tørste og sulte befolkninga ihjel.

Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe sykehus med kritisk skadde pasienter.

Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe FN-skoler, kirker, moskeer hvor titusener av flyktninger har søkt tilflukt.

Israel er eneste land i verden som får lov til å drepe og skade flere hundre FN-ansatte sykepleiere og leger.

Israel er det eneste landet i verden som får lov til å drepe flere titalls journalister.

Alt dette i løpet av i overkant av en måned.

Og hvorfor kan de gjøre det uten at noe skjer?

Svaret på det spørsmålet er enkelt:

USA

USA BLOKKERER for at Israel kan stanses.

Og når verdens desidert største krigsmakt blokkerer og sikrer fortsatt bombing og innestenging av et folk, ja, så bestemmer de at denne bombinga og dreping av innestengte barn skal fortsette.

Det store spørsmålet blir da:

Hvordan kan verdenssamfunnet stanse USA?

Hvordan:

Vel, det er de samme politiske verktøyene, som vi må ha overfor Israel.

Boikott, handelsblokade, kutte de militære og diplomatiske båndene; ja, gjøre alt vi kan for å isolere og peke på USA.

Våpen til Ukraina styrker USAs hegemoni

Marielle Leraands påpekning av USA må isoleres om palestinerne skal kunne reddes fra Israels folkemord, har direkte sammenheng med Fred og rettferdighets motstand mot å levere våpen til Ukraina.

FOR begrunner våpenmotstanden med at fortsatt krigføring ikke fører til annet enn at stadig flere tusener ofres på slagmarken til ingen nytte, og at forhandlinger er det som realistisk kan avslutte krigen. Men samtidig avviser FOR også at en eventuell ukrainsk militær seier med NATO-våpen ville vært et bidrag til å styrke folkeretten og dermed skape varig fred i verden.

Krigen i Ukraina startet fordi NATO har insistert på at Ukraina skal kunne bli med i alliansen. Denne insisteringen handler om at NATO-utvidelsen er ment for å kunne opprettholde og styrke USAs og Vestens hegemoni. Og det er altså det samme hegemoniet som gjør det mulig for Israel ture fram straffefritt i Gaza.

Støtt Palestina ved å stanse våpenleveransene til Ukraina!

Rødt og SV har søkt å bruke sin egen støtte til å sende våpen til krigen mot Russland i Ukraina som argument for Norge som stat også må reagere når det er en av våre allierte som angriper og okkuperer. De fleste palestinere og andre med bakgrunn fra Midtøsten eller andre land i den muslimske verden som FOR-aktivister har snakket med på Palestinademonstrasjoner, har derimot sett den samme sammenhengen som FOR framhever:

Det hjelper ikke å gi støtte til palestinerne i ord, om du samtidig gir støtte til fienden i handling. Og fienden er ikke bare Israel direkte. Det er USA. Og det å gi våpen til Ukraina er ikke å gi støtte til folket i Ukraina. Det er å gi støtte til USA, til at USA fortsatt skal være den dominerende supermakten i verden.

Derfor er det å arbeide politisk for en forhandlingsløsning på krigen i Ukraina, og mot flere norske våpen til Ukraina, den viktigste formen for solidaritet du kan bidra med for palestinerne på Gaza.

– Noen som faktisk støtter oss!

Dette uttaler palestinademonstranter til FOR-aktivister, som fort gikk tom for løpesedler med slagordet «Nei til våpen til Ukraina!» under demonstrasjon mot Israels krig mot Gaza.

Onsdag 18. og fredag 20. oktober arrangerte Palestinakomiteen demonstrasjon og markering foran Utenriksdepartementet i protest mot Norges passivitet i møte med Israels folkemorderiske angrep på palestinerne i Gaza. Senere på kvelden fredag arrangerte en gruppe aktivister med utspring i flere muslimske trossamfunn i Oslo en ny og enda bedre besøkt markering. Aktivister fra Fred og rettferdighet (FOR) deltok på alle de tre markeringene med løpesedler.

Foreningen Fred og Rettferdighet

De aller fleste som deltok i demonstrasjonene tok interessert imot FOR-løpesedlene, men da den siste og største demonstrasjonen startet var det få løpesedler igjen. For å sikre at det var de mest interesserte som skulle få de gjenværende løpesedlene, sluttet aktivistene å dele ut til alle. Istedenfor gikk de rundt og ropte ut budskapet «Er du interessert i informasjon om et nytt parti som sier NEI til våpen til Ukraina?» Dette førte umiddelbart til at flere kom opp og ville ha løpesedler. Noen unge menn ønsket å være med på å dele ut de få løpesedlene som var igjen, og dermed var det slutt.

Motsatt budskap fra Rødt og SV

Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som holdt appell på Palestinakomiteens første demonstrasjon onsdag, kom med et helt annet budskap. Moxnes gjorde et poeng av at Rødt, som støtter norske våpenleveranser til Ukraina, krever at Norge ikke bare må reagere når det er en fiende av Vesten som bryter folkeretten. – Vi må også kreve at Norge protesterer når det er en av våre allierte som angriper og okkuperer, slik Israel gjør i Palestina, sa Moxnes, til dempet applaus.

Også SV-leder Kirsti Bergstø holdt appell på demonstrasjonen, og uttrykte støtte til kravene fra Palestinakomiteen om at Norge anerkjenner staten Palestina, ratifiserer FNs konvensjon mot apartheid og innfører boikott mot varer produsert i folkerettsstridige bosettinger på okkupert palestinsk jord. Bergstø nevnte ikke Ukrainakrigen i sin appell.

Ingen stortingspartier på palestinernes side

Selv om både Rødt og SV gir full støtte til Palestinakomiteens krav, var det tydelig på mottakelsen FOR-aktivistene fikk med sine løpesedler at mange palestinere og andre deltakere i demonstrasjonen med bakgrunn fra Midtøsten og andre muslimske land likevel ikke oppfatter at noen av de nåværende stortingspartiene er på deres side. For selv om Rødt og SV uttrykker støtte til den palestinske saken, er det Ukraina de ønsker å gi våpen til, ikke den palestinske motstandskampen.

«Hør her karer, her er det noen norske som faktisk støtter oss!»

Mange ga derfor begeistret uttrykk for enighet i det budskapet FOR-aktivistene kom med:

– De andre partiene er hyklere. Selv om Israel har okkupert og ulovlig annektert palestinsk land gjennom mange tiår, sier det at konflikten må løses med forhandlinger, mens Russland skal drives ut av Ukraina med våpen. Russland har brutt folkeretten, men Israels folkerettsbrudd som ikke bare handler om å annektere land, men også om å fordrive den opprinnelige befolkningen derfra, er mye mer alvorlig.

– Heller ikke vi tror våpenleveranser til den palestinske motstandskampen som løsning, men skal vi kunne få en rettferdig fredsløsning, må Israel presses gjennom internasjonal boikott. Så når Norge skal boikotte et land for brudd på folkeretten må vi starte med Israel, ikke Russland.

undefined

«Hør her karer, her er det noen norske som faktisk støtter oss!» sa en av de mange unge demonstrantene på den siste og største av demonstrasjonene fredag kveld.

Våpen til Ukraina støtter USAs hegemoni – som gir Israel ryggdekning

Opplevelsen av den dype urettferdigheten som ligger i Vestens forskjellsbehandling av Israels og Russlands folkerettsbrudd, er en årsak til at så mange av Palestinademonstrantene ga uttrykk for sterk støtte til slagordet «nei til våpen til Ukraina». Våpenleveransene til Ukraina rammer imidlertid også palestinerne på en mer direkte måte.

Israel ville aldri kunne gjennomført en folkemorderisk krig mot palestinerne på Gaza uten full ryggdekning fra USA. Det tydeliggjøres ved at USA har sendt to hangarskip til Øst-Middelhavet for å avskrekke muslimske stater i regionen fra å gå inn i konflikten på palestinernes side. Det at USA har evnen til å gjøre dette, har sammenheng med at landet fortsatt er den dominerende supermakten i verden militært, og det målet om å opprettholde dette hegemoniet krigen i Ukraina overordnet sett handler om.

Bakgrunnen for Russlands invasjon, er NATOs planer om å innlemme Ukraina i NATO. NATO har gjennomført flere folkerettsstridige angrepskriger og okkupasjoner etter 1999, og utvidelse til Ukraina oppleves som en eksistensiell trussel av Russland. Det at NATO, tross mange advarsler om fare for storkrig, har presset på for å få gjennomført videre utvidelse, er at utvidelse av NATO østover er en forutsetning for å opprettholde USAs rolle som den dominerende supermakten i verden.

Etter politiske og militære nederlag i Irak og Afghanistan, har mange land begynt å orientere seg bort fra USA. Det at Kina også har blitt en viktigere handels- og investeringspartner for svært mange land, har bidratt sterkt til det samme.

Ukrainsk NATO-medlemskap er en forutsetning for å sikre NATO-kontroll over Svartehavet, som igjen er en forutsetning for å sikre forbindelser til mulige framtidige NATO-medlemmer i Georgia og Aserbajdsjan, som igjen er broen til Kaspihavet. Det å kunne få innflytelse over de ressursrike statene i Kaspiregionen har vært en strategisk målsetting for USA siden Silk Road Strategy Act ble vedtatt i Kongressen i 1999.

Denne sammenhengen, som mange selverklærte norske antiimperialister nekter å forstå, er selvinnlysende for de fleste palestinere. Og det forklarer hvorfor parolen «Nei til våpen til Ukraina!» vakte så stor begeistring på en demonstrasjoner til støtte for Palestina.

– Støtte til Israel gjør deg juridisk medskyldig

Det konservative britiske parlamentsmedlemmet Crispin Blunt tror ikke kollegene hans er klar over hvilken rettslig risiko de utsetter seg for ved å uttale støtte til Israel.

undefined


Ved å kreve at 1,1 millioner mennesker nord i Gaza skal forlate hjemmene sine, ved hemningsløs bombing av sivile hjem, skoler og sykehus, begår Israel udiskutabelt grove krigsforbrytelser.

– At det skjer i etterkant av et angrep fra den palestinske motstandsgruppa Hamas som udiskutabelt også var krigsforbrytersk er irrelevant. Israel er en stat og er forpliktet til å følge krigens folkerett under alle omstendigheter, sier det britiske parlamentsmedlemmet Crispin Blunt i et intervju til CNN 21. oktober.

Medvirkning gjør deg like skyldig

Blunt, som representerer det samme konservative partiet som statsminister Rishi Sunak, understreker samtidig at det ikke bare de israelske lederne som må regne med å bli straffeforfulgt for krigsforbrytelser i kjølvannet av den krigsforbryterske krigen som foregår mot folket på Gaza. Politiske ledere i USA, Storbritannia og andre vestlige land som gir uforbeholden støtte til Israel på tross av de forbrytelsene som blir begått, blir ikke bare politisk og moralsk, men også rettslig sett medskyldige. Dette klargjorde Blunt i intervju med Sky News 14.10.

«Hvis du vet at en part har til hensikt å begå en krigsforbrytelse – og tvangsforflytning av hele befolkninger er et entydig brudd på et av grunnprinsippene som styrer folkeretten og forplikter alle stater på dette området – da gjør du deg selv til medvirkende. Og slik folkeretten har utviklet seg på dette området, innebærer det å være medvirkende at du anses som like skyldig som parten som utfører forbrytelsen.»

Advarer norske politikere

Styreleder i FOR, Marielle Leraand, har tidligere uttalt det samme som Blunt. Hun understreker at Blunts advarsel til sine britiske kolleger i høy grad også kan rettes mot politikere i Norge som gir verbal støtte til Israel mens staten begår krigsforbrytelser.

– Det kommer et ETTERSPILL etter dette, og kommer Fred og Rettferdighet (FOR) inn på Stortinget høsten 2025 vil vi gjøre alt vi kan for å bringe disse krigsforbryterne inn og dømt for de forbrytelsene de nå begår, lover Leraand.

Spansk minister: Tiltal Netanyahu for krigsforbrytelser!

Spanias sosialminister ber sin regjering ta initiativ til å bringe Israels statsminister Benjamin Netanyahu inn for ICC for krigsforbrytelser.

undefined

– Vi ber vår partner om at vi som Spanias regjering bringer Netanyahu inn for ICC for krigsforbrytelser, skriver Ione Belerra på X. Belerra som er sosialminister og representerer venstrepartiet Podemos, utdyper i en videomelding at hun mener dom domstolen må undersøke om Netanyahu er i ferd med å gjennomføre et planlagt folkemord på Gaza.

Støtter kravet

Styreleder i FOR, Marielle Leraand, støtter kravet fra den spanske ministeren fullt ut.

– Det siste – i en rekke av bombing av sivile mål i Gaza – er nattens bombing av folk som har tatt oppfordringa fra Israels forsvarsminister Yoav Gallant om å flykte sørover, skriver hun på Facebook.

Leraand viser til at 71 mennesker er meldt drept så langt etter israelske luftangrep natt til tirsdag, mange av dem kvinner og barn. De tyngste bombardementene fant sted i 3 områder Sør i Gaza: Khan Younis, Rafah og Deir el-Balah.

  • – Først ber altså Netanyahu de som bor nord i Gaza å flykte sørover. Men når de endelig er framme, blir de bomba likevel.

Etterspill for norske myndigheter

Leraand understreker at ansvaret for at disse krigsforbrytelsene finner sted, ikke bare ligger på Netanyahu og den israelske regjeringa, men også på USA, Norge og andre vestlige land som støtter Israel tross Israels gjentatte og pågående krigsforbrytelser. Hun krever at Norge umiddelbart kutter handel med Israel og sørger for at det delvis statseide Nammos fabrikk i USA ikke fortsetter å selge ammunisjon til Israel.

Kan være et bilde av 1 person og tekst

  • – De som nå tror at de skal slippe unna med denne typen krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, tar feil.

  • – Det kommer et ETTERSPILL etter dette, og kommer Fred og Rettferdighet (FOR) inn på Stortinget høsten 2025 vil vi gjøre alt vi kan for å bringe disse krigsforbryterne inn og dømt for de forbrytelsene de nå begår, lover Marielle Leraand.